Skovsgaard, M., van Dalen, A. og Bisgaard, K. (2018) “Et ædelt fag under stigende pres? Udviklingen i journalisternes professionelle idealer og deres opfattelser af det daglige arbejde som journalist 2009-2015”, Journalistica - Tidsskrift for forskning i journalistik, 0(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/journalistica/article/view/105539 (Set: 22maj2019).