Bengtsson, M., & Mayerhöffer, E. (2020). Redaktionelt forord. Journalistica, 14(1), 4–6. https://doi.org/10.7146/journalistica.v0i1.123482