(1)
Bødker, H. Politik Som Trykte Liv. Journalistica 2007, 2.