(1)
Mouritsen, P. I Folkets Tjeneste: Public Service Som Omstridt Begreb. Journalistica 2006, 1.