(1)
Jørndrup, H.; Rohleder, N. Krigsredaktører. Danske udlandsredaktørers Erfaringer Med Krigsjournalistik. Journalistica 2013, 7.