(1)
Skovsgaard, M.; van Dalen, A.; Bisgaard, K. Et ├Ždelt Fag under Stigende Pres? Udviklingen I Journalisternes Professionelle Idealer Og Deres Opfattelser Af Det Daglige Arbejde Som Journalist 2009-2015. Journalistica 2018.