[1]
C. Kramer Kildahl Sørensen, “Kamp om jorden: Et antropologisk blik på ‘jordens folk’ i midten af klima- og miljøkampen”, JF, bd. 57, nr. 1, s. 36–50, jun. 2023.