[1]
L. L. Nielsen og S. H. G. Sørensen, “‘Jeg ville hellere have haft, at I kom hjem og besøgte mig’: Brugen af digitale værktøjer i det antropologiske feltarbejde”, JF, bd. 56, nr. 2, s. 24–36, jun. 2022.