(1)
Nielsen, L. L.; Sørensen, S. H. G. “Jeg Ville Hellere Have Haft, at I Kom Hjem Og besøgte mig”: Brugen Af Digitale værktøjer I Det Antropologiske Feltarbejde. JF 2022, 56, 24-36.