[1]
Thim, T. 2020. Staten, smitten og synderne. Jordens Folk. 55, 2 (sep. 2020), 87–95.