(1)
Jensen, U.; Hansen, P. Kold Krig På Skinner. JBH 2020, 6, 34-63.