The Language Faculty – Mind or Brain?

Torben Thrane

Abstract


Artiklens sigte er at underkaste Chomskys nyskabende nominale sammensætning – "the mind/brain" – en nøjere undersøgelse. Hovedargumentet er at den skaber en glidebane, således at det der burde være en funktionel diskussion – hvad er det hjernen gør når den behandler sprog? – i stedet bliver en systemdiskussion – hvad er den interne struktur af den menneskelige sprogevne? Argumentet søges ført igennem under streng iagttagelse af de kognitive videnskabers opfattelse af information og repræsentation, specielt som forstået af den amerikanske filosof Frederick I. Dretske.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7146/tfs.v7i1.2734
This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you or any content at your own computer.
OK


1902-8504

Tidsskrift for Sprogforskning fortsættes som Skandinaviske Sprogstudier

Hosted by the Royal Danish Library