Årg. 4 Nr. 7 (2007): Etniske minoriteter og sundhedssystemer
Originalartikler

Provokeret abort og stratificeret reproduktion i Danmark: Mod en ny etnisk underklasse?

Publiceret 2007-01-22

Citation/Eksport

Gammeltoft, T., Rasch, V., & Knudsen, L. B. (2007). Provokeret abort og stratificeret reproduktion i Danmark: Mod en ny etnisk underklasse?. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 4(7). https://doi.org/10.7146/tfss.v4i7.491

Resumé

Hvorfor får kvinder med indvandrerbaggrund dobbelt så mange provokerede aborter som andre kvinder i Danmark? Det var udgangsspørgsmålet for det forskningsprojekt, denne artikel er baseret på. Artiklens argument er, at når nogle grupper af minoritetskvinder får flere aborter end andre kvinder i Danmark, skal årsagen ikke primært søges i deres anderledes kulturelle baggrund, men har snarere med social sårbarhed at gøre. Kvalitativt set kommer denne sårbarhed især til udtryk i følelser af manglende personlige ressourcer og i oplevelser af at stå alene med ansvaret for sine (potentielle) børn. Der, hvor kulturel baggrund alligevel kommer ind i billedet, er i etniske minoritetskvinders blik på det danske samfund: minoritetskvinderne i vores undersøgelse forholdt sig med større undren end de fleste majoritetskvinder til hverdagslivets betingelser i Danmark og til måderne, man forventes at klare sig selv og sit eget.