Å bli overvåket gjennom en radiosender - hvordan psykotiske uttryk forstås og kontrolleres i en psykiatrisk avdeling

  • Toril Terkelsen

Resumé

Artikkelen handler om, hvordan psykotiske tanker, forestillinger og uttrykk blir forstått og håndtert av personalet og pasienter i en psykiatrisk avdeling. Pasienter, som blir diagnostisert som schizofrene, forteller ofte om spesielle erfaringer som for eksempel å bli overvåket av en radiosender eller å bli utsatt for et komplott. Artikkelen har bakgrunn i et åtte måneders feltarbeid ved en norsk psykiatrisk rehabiliteringsavdeling. Utgangspunktet er en enkelt pasient, som er overbevist om at en lege har lagt inn en radiosender i kroppen hans. Gjennom empiriske eksempler settes fokus på, hvordan disiplin og kontroll av psykotiske tanker utspiller seg. Materialet viser en asymmetri i maktforholdet mellom pasientenes og personalets ulike kunnskapsregimer. Dette forholdet analyseres i lys av bla. Michel Foucaults arbeider om makt, kontroll og selvteknologier. Det argumenteres for et mer åpent og dialogpreget møte med psykotiske uttrykk, der det gis større rom for ulike perspektiver påpsykotiske erfaringer.

Publiceret
2006-02-22
Citation/Eksport
Terkelsen, T. (2006). Å bli overvåket gjennom en radiosender - hvordan psykotiske uttryk forstås og kontrolleres i en psykiatrisk avdeling. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 3(4). https://doi.org/10.7146/tfss.v3i4.476