Antropologi og medicin i dialog

  • Hanne Mogensen
  • Susan Reynolds Whyte

Resumé

Medicinsk antropologi er i løbet af de sidste to årtier blevet et centralt emneområde for antropologien. I Danmark har ikke mindst Susan Whyte spillet en stor rolle for opbygningen af dette felt. I denne artikel, baseret på interview med Susan Whyte, beskriver hun, hvordan medicinsk antro-pologi har taget form for hende og for antropologien generelt. Gennem refleksioner over sit eget arbejde diskuterer hun medikaliseringen af an-tropologien, den medicinske antropologis bidrag til sygdoms‑ og sund-hedsproblematikker, dens bidrag til antropologien som fag og de store udfordringer ved tværfagligt samarbejde.
Publiceret
2004-01-22
Citation/Eksport
Mogensen, H., & Whyte, S. (2004). Antropologi og medicin i dialog. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 1(1). https://doi.org/10.7146/tfss.v1i1.455
Sektion
Originalartikler