Komplekse liv. Patientinddragelse som vej til et bedre hverdagsliv for multisyge?

Forfattere

  • Lisbeth Ørtenblad
  • Alexandre Ryborg Jønsson
  • Lucette Meillier

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfss.v0i22.20821

Resumé

Med udgangspunkt i tre cases fra et feltarbejde blandt mennesker med multisygdom beskriver forfatterne en række temaer i informanternes hverdagsliv - social identitet, nære relationer og sygdomsforståelse - som vigtige for forståelse af multisyges oplevelse af kompleksitet i sygdomsforløb. I artiklen præsenteres data, der peger i retning af, at hverdagsliv har væsentlig indflydelse på patienternes prioriteringer af behandling og egenomsorg. Der argumenteres for, at særligt multisyge patienter har brug for at blive inddraget i beslutninger om behandling og pleje, fordi kompleksiteten af deres sygdomsforløb påvirker hverdagen i betydelig grad.

Downloads

Publiceret

2015-08-24

Citation/Eksport

Ørtenblad, L., Jønsson, A. R., & Meillier, L. (2015). Komplekse liv. Patientinddragelse som vej til et bedre hverdagsliv for multisyge?. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 12(22). https://doi.org/10.7146/tfss.v0i22.20821

Nummer

Sektion

Originalartikler