Kræft og Håbsarbejde

Forfattere

  • Helle Ploug Hansen
  • Tine Tjørnhøj-Thomsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfss.v11i20.17225

Nøgleord:

Kræft, håb, tid

Resumé

Flere undersøgelser viser, at en kræftdiagnose kan afstedkomme en eksistentiel chokbølge med angst, fremtidsbekymringer og revidering af livsplaner som følge. Håb er en vigtig komponent af livet med en kræftsygdom, men der mangler viden om, hvordan håb udspiller sig konkret i hverdagslivet med kræft, og hvordan håb påvirker og påvirkes af sociale relationer. En indsigt heri vil kunne bane vej for, at rehabilitering tilrettelægges, således at håb, livsplaner og livsorienteringer bliver en integreret del heraf. Artiklen bygger på etnografisk materiale fra forfatternes antropologiske studier blandt mennesker med kræft i Danmark. Cheryl Mattinglys begreb håbsarbejde og Barbara Adams begreber om tid benyttes til at sætte fokus på nogle overordnede tidsorienteringer eller temporaliteter. Vi viser, at et liv med kræft analytisk kan anskues som et ophold i en lobby, hvor fremtiden er usikker og forbundet med konkrete ny-orienteringer, handlinger og praksis. 

Downloads

Publiceret

2014-05-19

Citation/Eksport

Hansen, H. P., & Tjørnhøj-Thomsen, T. (2014). Kræft og Håbsarbejde. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 11(20). https://doi.org/10.7146/tfss.v11i20.17225

Nummer

Sektion

Originalartikler