Meddelelser

Calls til temanumre

2020-08-25

Redaktionen modtager gerne ideer til temanumre. Hvis redaktionen beslutter sig for at gå videre med ideen til et temanummer, skal der skrives et call, der deles med mulige forfattere. 

1: Et call bør tage udgangspunkt i eksisterende forskningsdebatter og tematikker, men det må gerne være kreativt i den forstand, at det fremskriver nye perspektiver på eksisterende forskning og/eller tematikker.
2: Det gode call adskiller fra litteratur-gennemgangen, idet det søger at afdække nye spørgsmål, eller samle en række artikler, der i fællesskab behandler et tema fra forskellige forskningsdiscipliner, epistemologier eller metodikker.
3: Et call stiller nye spørgsmål eller sammenfattende spørgsmål om et afgrænset tema.
4: Et call stimulerer til tænkning, nysgerrighed og refleksion.
5: Et call må max være 1,5 normal side (2400 anslag) og max indeholde 5-10 referencer.

Læs mere om Calls til temanumre

Nyeste nummer

Årg. 17 Nr. 33 (2020): Sunde Fremtider
Publiceret: 2020-12-23

Introduktionsartikler

Originalartikler

Essays

Se alle numre

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund er et tværfagligt, peer-reviewed tidsskrift, der tager udgangspunkt i medicinsk antropologi.

Tidsskriftet har til formål at fremme og udvikle den forskning, der ligger i grænsefeltet mellem sundhedsvidenskab og humaniora/samfundsvidenskab.

Tidsskriftets målsætning er at fungere som et forum, hvor disse fag kan mødes og inspirere hinanden - epistemologisk, metodisk og teoretisk - i forskellige forskningssammenhænge. Tidsskriftet formidler den debat og teoretiske udvikling, der foregår i de voksende faglige samarbejds- og forskningsinitiativer, der udspringer af dette grænsefelt.

Tidsskriftet henvender sig til alle med interesse for forskning i sygdom og samfund og i særlig grad til sundhedsmedarbejdere i forsknings- og undervisningssammenhæng med forbindelse til tværfaglige miljøer.

Hvordan du kan få adgang til tidsskriftets artikler:

Vi har Open Access uden begrænsninger. Søg under 'Nyeste' eller 'Arkiver' øverst på hjemmesiden.

 

Vi opfordrer læsere til at tilmelde sig meddelelsestjenesten vedrørende publiceringer for dette tidsskrift. Brug linket 'Registrer' øverst på tidsskriftets hjemmeside. Denne registrering medfører, at læseren via e-mail modtager indholdsfortegnelsen for alle nye udgaver af tidsskriftet.