Socialkonstruktivisme, sprog og identitet: Identitetsforhandlinger på Eva Dien Brine Markvoorts sygdomsblog 65 Red Roses

Carsten Stage

Resumé


Socialkonstruktivismen har været genstand for heftig kritik for at understøtte en form for begrebsrelativisme, der påstår, at virkeligheden skabes af vores begreber om den. Et delmål med artiklen er at gøre op med denne karikatur af konstruktivismen som en homogen teoretisk position, der reducerer alt til sprog og italesættelse eller indebærer en tro på, at alle identiteter blot er effekter af begreber. Dette gøres ved at præsentere og diskutere teorier af bl.a. Michel Foucault, Ernesto Laclau og Chantal Mouffe, Judith Butler, Stuart Hall, Karl Popper og Richard Jenkins med det formål at kunne skelne mellem forskellige former for, eller grader af, konstruktivisme. De forskellige konstruktivismeformers udsigelseskraft diskuteres dernæst gennem en analyse af et medieobjekt – Eva Dien Brine Markvoorts sygdomsblog 65 Red Roses.


Fuld tekst:

PDF
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK


ISSN-nummer: 1904-7843

Hostet af Det Kgl. Bibliotek