Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • FORMALIA

  1. Manuskriptet indleveres i A4-format med følgende marginer: top/bund: 4,75 cm, venstre/højre: 4,5 cm. Tabeller, tegninger og lignende skal matche disse sidemarginer.

  2. Der bruges en gængs proportionalskrift med 12 pt.; linjeafstand: 1.

  3. Manuskriptet må ikke overstige 25 sider.

  4. Overskrifter skal nummereres i decimalsystem med maksimalt tre underdelinger (1., 1.1., 1.1.1.)

  5. Litteraturhenvisninger placeres i teksten. Der kan henvises på følgende måder:

   1. 'Searle (1969) peger på ...'

   2. 'Asher & Lascarides (2003) peger på ...'

   3. 'Searle (1969:55) peger på ...'

   4. ' ”One of the most [...] abselutely strict rules” (Searle 1969:55)'. Bemærk at dobbelte parenteser undgås og at udeladelser markeres med skarpe parenteser.

  6. Eksempelsætninger nummereres fortløbende manuelt.

  7. Bortset fra kursiv og fremhævelser (fed) skal manuskriptet indeholde så få formateringer som muligt. Dette gælder også i overskrifter. Brug af typografiformater (autoformater) undgås.

  8. Noter skal stå i slutningen af manuskriptet og bruges ikke til rene litteraturhenvisninger.

  9. Sammen med manuskriptet indleveres et abstract på højst 150 ord på samme sprog artiklen.

  10. I slutningen af artiklen angives forfatterens navn, akademisk titel, tilknytning, adresse samt e-mail og hjemmeside.

   

 • LITTERATURLISTE

  Bøger med én eller flere forfattere. Hvis der er mere end én forfatter, skal de følgende forfatteres fornavne foranstilles. Hvis der er flere bøger med samme årstal fra én forfatter, angives årstallene (1990a), (1990b) etc.:

  Asher, N. & A. Lascarides (1990). Logics of Conversation, Cambridge University Press.

  Artikler i tidsskrifter:

  Asher, N. (2000). Truth Conditional Semantics for Parentheticals, Journal of Semantics, vol.17: 31-50

  Artikler fra artikelsamlinger eller redaktørskrifter:

  Montague, R. (1974). The Proper Treatment of Quantification in Ordinary English, i: Thomasson, R. (red.), Formal Philosophy: Selected Papers of Richard Montague, Yale University Press.

Author Guidelines

REGLER FOR MANUSKRIPTER

Redaktionen accepterer manuskripter skrevet på dansk, svensk og norsk. Forfatterne er selv ansvarlige for tekstens sproglige korrekthed, og redaktionen påtager sig ikke sproglig rettelse. Formalia (se nedenfor) skal overholdes.

KONTAKT

Manuskriptet indleveres elektronisk via tidsskriftets hjemmeside: https://tidsskrift.dk/sss/index  

Spørgsmål vedrørende formalia sendes til redaktør og journal manager Ulf Dalvad Berthelsen: norudb@hum.au.dk

Privacy Statement

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.