Skriftserien Socialt Arbejde

Skriftserien fra Institut for Socialt Arbejde rummer arbejdspapirer og afrapporteringer fra empiriske projekter. Det rummer forskningsresultater, som vi finder vigtige at videreformidle,og som kan finde anvendelse på forskellige dele af vores uddannelse.

Publikationerne afspejler, at den forskning, som praktiseres på instituttet altid bygger på undersøgelser af, hvordan socialrådgiveres praksis folder sig ud. Der arbejdes i hvert projekt med forståelser og teorier om disse praksisser, og det er vores mål at udvikle og øge indsigter i socialt arbejde, og dermed kvalificere praksis samt grundlaget for uddannelsen af socialarbejdere.

Intentionen er derved at forbinde forskningsbaseret indsigt i praksis med uddannelse på såvel bachelor- som kandidatniveau.


Nr. 17: Børnefamiliers fattigdom & omsorgssvigt


Forside