Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Public service-programvirksomhed i post-broadcastingens tid

Julie Mejse Münter Lassen

Abstract


-


Full Text:

Abstract (Dansk)

References


Albæk, Erik, Hopmann David N. & de Vrees, Claes H. (2010). Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 og TV2 1994-2007. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Carstensen, Martin B., Svith, Flemming & Mouritsen, Per (red.) (2007). DR og TV2 – i folkets tjeneste?. Århus: Forlaget Ajour.

Lund, Anker B. (2010). ”Nye udfordringer til Public Service i Norden”. Carlsson, Ulla & Harrie, Eva (red.). Nordiska public service-medier i den digitala mediekulturen. Göteborg: Nordicom. S. 23-43.

Lund, Anker B. (2006). ”Forandringsledelse og journalistisk kvalitet – aktionsforskning i mediebranchen”. Journalistica, nr. 1. S. 101-118.

Mortensen, Frands (2010). ”Må de gamle det nye?: om EU's holdning til nye audiovisuelle medietjenester som del af public service-opgaven”. Svendsen, Erik N. (red.). Public service – i praksis og i fremtiden. Århus: Ajour. S. 187-213.

Mortensen, Frands (2008). ”Catch 22: Privatisering af TV 2 versus EU’s regler om

statsstøtte”. Mortensen, Frands (red.). Public service i netværkssamfundet, København: Samfundslitteratur. S. 233-250.

Thomsen, Line Hassall (2013). New Struggles, Old Ideals: The everyday struggle towards

being a ’Good Journalist’ inside public service TV newsrooms in the UK and Denmark. Århus: Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation.
This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you or any content at your own computer.
OK