Processioner i førkristen nordisk religion

  • Simon Nygaard
  • Luke John Murphy
Nøgleord: processions, history of religion, pre-Christian Scandinavian religion, chiefdom religion.

Resumé

English abstract: No systematic survey of processions in pre-Christian Scandinavian religion has yet been attempted, in line with the lack of research on processions in the Study of Religion more generally. This article examines the written, archaeological, and iconographic material and applies Bernhard Lang’s typology of processions in order to describe the functions of the pre-Christian Scandinavian processions. The tentative conclusion it offers is that processions in the pre-Christian North can be divided into two categories: a group of circulatory processions of a predominantly hierophoric type often connected with fertility; and a group of linear processions of a predominantly hierophoric-functional type often connected with funerary rituals.

Dansk resume: En undersøgelse af processioner i førkristen nordisk religion er ikke tidligere blevet gjort systematisk ‒ i lighed med den generelle mangel på forskning om processioner i Religionsvidenskaben. Både det skriftlige, arkæologiske og ikonografiske materiale undersøges, og Bernhard Langs processionstypologi benyttes til at beskrive de fundne processioners funktion. Den tentative konklusion er, at processioner i det førkristne Norden kan ses i to grupper: En gruppe af cirkulerende, overvejende hierofore processioner forbundet med frugtbarhed og en anden gruppe af lineære, overvejende hierofor-funktionelle processioner, ofte forbundet med begravelsesritualer.

Publiceret
2017-06-15
Citation/Eksport
Nygaard, S., & Murphy, L. J. (2017). Processioner i førkristen nordisk religion. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (66), 40-77. https://doi.org/10.7146/rt.v0i66.26447
Sektion
Artikler