Statslig godkendelse af (fra Folkekirken) "afvigende trossamfund"

  • Tim Jensen mag. art og cand. mag. lektor (msk) Religionsstudier, IFPR, Syddansk Universitet.
Nøgleord: proceduren til godkendelse af trossamfund, religionsfrihed, religionslighed

Resumé

Proceduren omkring godkendelse af trossamfund trækker tråde tilbage til tiden før indførelsen af religionsfrihed med Grundloven i 1849. Voksende religiøs mangfoldighed har ledt til en kritik af proceduren for godkendelse af trossamfund, især i perioden op til 1998, hvor ansvaret lå hos en repræsentant for folkekirken. Efter nedsættelsen af et rådgivende fagudvalg for godkendelse af trossamfund er kriterierne for godkendelse i de senere år blevet mere gennemskuelige, men der er stadig ting, der kan gøres, for at proceduren lever op til de krav, man kan stille om rimelig ligestilling.

Forfatterbiografi

Tim Jensen, mag. art og cand. mag. lektor (msk) Religionsstudier, IFPR, Syddansk Universitet.
lektor, mag.art og cand.mag, Syddansk Universitet
Publiceret
2010-04-01
Citation/Eksport
Jensen, T. (2010). Statslig godkendelse af (fra Folkekirken) "afvigende trossamfund". Religion I Danmark, 2(1), 110-116. Hentet fra https://tidsskrift.dk/rid/article/view/23547
Sektion
Artikler