Registreringstidende for vare-og fællesmærker 98. årgang 21. december 1977 Nr. 47 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. FÆLLESMÆRKER F 30/77 Anm. 14. okt. 1977 kl. 12,20 DANSK ARBEJDE DERES GARANTI Beklædningsindustriens Sammenslutning, Pug­gårdsgade 17, København, klasse 24; metervarer af tekstilmateriale eller teks­tillignende materiale, vævet, strikket eller belagt i Danmark, klasse 25; beklædningsgenstande af dansk oprin­delse. Retten til at benytte mærket tilkommer danske beklædningsproducenter, der har indgået skriftlig aftale om betingelserne for mærkets anvendelse med mærkeindehaveren. For mærkets benyttelse er fast­sat følgende bestemmelser: Mærket må kun benyttes i forbindelse med varer, som er fremstillet på danske beklædningsfabrikker, og som opfylder de kvalitati­ve bestemmelser, der til enhver tid måtte være fastsat af mærkeindehaveren. Retten til at benytte mærket bortfalder, såfremt de således fastsatte bestemmelser i gentagelsestilfælde overtrædes. F 22/77 Anm. 8. sept. 1977 kl. 9 DATA REGISTRERINGS FORENINGEN Data Registrerings Foreningen, Maglehøjen 1, Roskilde, klasse 42. Retten til at ben3^te mærket tilkommer sekretaria­ tet for Data Registrerings Foreningen og med­ lemmer af Data Registrerings Foreningen. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestem­ melser: Mærket må benjrttes på tryksager og ved annonce­ ring m.m. Mærkets størrelse må ændres efter behov, dog skal det indbyrdes størrelsesforhold og den indbyrdes placering og bogstavudformning bibe­ holdes. VAREMÆRKER A 4334/75 Anm. 15. okt. 1975 kl. 12,49 WEISER Norris Industries, Inc., a corporation of the State of Califomia, fabrikation, 5215, South Boyle Avenue, Los Angeles, Californien, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­benhavn, klasse 6; beslag af metal (isenkramvarer) til skabe, reoler, kommoder, bogskabe og lignende. A 123/77 Anm. 11. jan. 1977 kl. 12,41 OPAL Effems A. G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 11, 6301 Zug, Schweiz, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer samt kiks og biscuits. THYRAPID Thyssen Edelstahlwerke Aktiengesellschaft, fa­brikation og handel,Oberschlesienstrasse 16,4150 Krefeld 1, Forbundsrepublikken Tyskland, fortrinsret er begært fra den 6. marts 1975, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. D 29353, for så vidt angår ubearbejdede ogdelvis bearbejdede uædle metaller og metallegeringer i form af blokke, barrer, stænger, tråd (ikke til elektriske formål), rør, plader og bånd, fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 6, især ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle metaller og metallegeringer i form af blokke, barrer, stænger, tråd (ikke til elektriske formål), rør, plader og bånd. A 5364/75 Anm. 12. dec. 1975 kl. 12,49 NILFLOR Société des Cartonnages et Papier GATINE S.A., fabrikation og handel, 5, Rue de Jézanne -Mantes la Ville, 78200 Mantes La Jolie, Frankrig, fortrinsret er begært fra den 11. juli 1975, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Frankrig under nr. 194 567, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 21; blomster-og planteholdere (tilbehør til blomsterarrangementer). A 60/76 Anm. 6. jan. 1976 kl. 12,51 HI JACKERS Maremont Corporation, a Corporation of the State of Delaware, fabrikation og handel, 200, East Randolph Drive, Chicago, Illinois, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 12: støddæmpere og buffer til befordrings­midler. A 3197/77 Anm. 4. aug. 1977 kl. 9,07 DANSPACE Topsted ApS, fabrikation og handel, Bredskiftevej 30, Århus, PACTOR Topsted ApS, fabrikation og handel,Bredskiftevej 30, Århus, klasserne 19 og 21. A 3229/77 Anm. 8. aug. 1977 kl. 11,01 ABHINAYA N. U. Yoga Center, undervisningsvirksomhed. Tor­denskjoldsgade 23, København, klasse 41. A 3262/77 Anm. 9. aug. 1977 kl. 12,52 »CACHC IIIIE Consortium General Textile, société anonyme, fabrikation og handel, Perenchies (Nord), Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 22, især tove, reb, snore af hår eller fibre, sisal, klasse 23, især garn af uld, hår, silke, hamp, hør, jute og andre fibre, garn af bomuld, klasse 24, især tekstilstoffer af uld, hår, silke, hamp, hør, jute og andre fibre, stoffer af bomuld, husholdningslinned, klasse 25, især konfektionerede beklædningsgen­ stande, kroplinned, trikotagevarer (beklædning), handsker, klasse 26, især manufakturkortevarer (ikke tråd og garn). A 3300/77 Anm. 12. aug. 1977 kl. 11,06 favorit Fmnaet H. Eriksens Eftf. v/ Bernhard Rasmus­ sen, fabrikation, Vendersgade 56, Fredericia, klasserne 19, 21 og 35. (Registreringen omfatter ikke ruder og rudeglas). klasse 25. 21.12.77 Registreringstidende for vare-og fællesmærker 643 A 2897/76 Anm. 16. juni 1976 U. 9,03 EXCESS Excess Insurance Company Limited, forsikrings­virksomhed og finansiel virksomhed, 13, Fen­church Avenue, London EC3M 5BT, England, fuldmægtig: Axel Birck, Glostrup, klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­somhed. A 3908/76 Anm. 2. sept. 1976 kl. 12,44 ASAHI HOLLOW FIBER KIDNEY Asahi Medical Co., Ltd., fabrikation, 1-1-2, Yura­kucho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­benhavn, klasse 10: dialyseindretninger til brug som kunsti­ge nyrer. A 4550/76 Anm. 18. okt. 1976 kl. 12,43 DANS UN JARDIN Auxillaire pour la Recherche et le Progres-AUREP, fabrikation og hgindel, 24, Hue Treilhard, Paris 8, Seine, Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­benhavn, klasse 3: parfume, ikke-medicinske toiletpræpara­ter, kosmetiske præparater, tandplejemidler, tal­kumpudder til toiletbrug, kosmetiske artikler (ikke indeholdt i andre klasser), præparater til håiret, shampoo, sæbe, eau de cologne, toiletvand, blomster­ekstrakter (parfumeriv£irer), hudastringerende præ­parater til kosmetisk brug, sololie (kosmetisk middel til fremme af solbrændthed), æteriske olier. A 4615/76 Anm. 22. okt. 1976 kl. 9,01 CERTITUDE Produits de Beaute-Parfums Jean d'AvezeS. A., fabrikation og handel, 43, Avenue Hoche, 75008 Paris, Frankrig, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, Hellerup, klasse 3: skønhedspræparater i form af suspensio­ner, crémer og lotioner til fugtning og næring af huden, sminkepræparater i form af crémer, lotioner, pudder og læberødt. A 268/77 Anm. 20. jan 1977 kl. 12,53 AlCUOU 0( CAAlft r Istobal, S. A., fabrikation, Conde del Serrallo, 2 Alcudia de Carlet, Valencia, Spanien, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 7, herunder maskiner og maskinelle appara­ter til højtrykssmøring af motorkøretøjer, maskiner og kompressorer og sprøjtepistoler til maling af motorkøretøjer, bilelevatorer, hydrauliske donkraf­te, bilvaskemaskiner, bilvaskebroer, biltørrebroer, maskinelle smøringsolieforsyningsapparater til mo­torkøretøjer, mekanisk drevne pumpeapparater til brug i autoværksteder og på benzinstationer til fjernelse af brugt smøringsolie fra motorkøretøjer, automatisk drevne slangeruller og mekaniske rote­rende stativer til nævnte ruller, vridemaskiner brugt i autoværksteder og på benzinstationer til opvrid­ning af vaskeskind til brug ved aftørring af motorkø­retøjer, vareelevatorer, kompressorer og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), pneumatiske dækafmonteringsapparater, dækvulkaniseringsma­skiner, stationære motorer, maskiner og værktøjs­maskiner, landbrugs-og industrimaskiner. A 840/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 12,50 ULCOM Itek Corporation, a corporation of the State o£ Delaware, fabrikation og handel, 10, Maguire Road, Lexington, Massachusetts, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­benhavn, klasse 9: briller og solbriller, oftalmologiske linser, brillestel, brilleetuier samt dele dertil. A 1565/77 Anm. 14. april 1977 kl. 12,44 Bill Blass, Ltd., a corporationof the State of New York, fabrikation og handel, 550,7th Avenue,New York, N. Y. 10018, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bsing & Boutard, Kø­benhavn, klasse 42, herunder formgivning. Å 1 A/S Dansk Formnlartryk (Bording Formular­tryk A/S), fabrikation og handel, Tagensvej 86, København, klasse 16. A 1944/77 Anm. 5. maj 1977 kl. 12,59 MYCERBA Carlo Erba S.p.A., fabrikation og handel, Via Carlo Imbonati 24, 20159 Milano, Italien, fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­benhavn, klasse 5, herunder farmaceutiske præparater. A 3518/77 Anm. 30. aug. 1977 kl. 12,55 DIDJA Dalli-Werke Maurer & Wirtz, fabrikation og han­del, Zweifaller Strasse 120, D-5190 Stolberg Rhld., Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 3. A 3520/77 Anm. 30. aug. 1977 kl. 12,57 TELESPOR CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck­strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præparater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre klasser), farmaceutiske droger og præparater. A 3524/77 Anm. 31. aug. 1977 kl. 12,43 C-MIX Henriksen og Henriksen Industri A/S, fabrika­tion og handel, Naverland 2, Glostrup, klasse 19. A 3525/77 Anm. 31. aug. 1977 kl. 12,44 E-MIX Henriksen og Henriksen Industri A/S, fabrika­tion og handel. Naverland 2, Glostrup, klasse 19. A 3526/77 Anm. 31. aug. 1977 kl. 12,45 SPORTJOHAN Sportjohan AB, fabrikation og handel, Olsfors, 510 37 Bollebygd 2, Sverige, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­benhavn, klasserne 25 og 28. A 3545/77 Anm. 1. sept. 1977 kl. 12,55 N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 8, især barbermaskiner, apparater og maski­ner til hårklipning til personlig brug, deleog tilbehør til de nævnte varer (ilie indeholdt i andre klasser). 21.12.77 645 Registreringstidende for vare-og fællesmærker A 1420/77 Anni. 4. april 1977 kl. 9,09 •I DYRUPS KULØR DEKLARATION S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel, Gladsaxevej 300, Søborg, mærket er udført i farver, klasse 2: maling, herunder oliemaling og træma­ling, lak, herunder klgir lak, asfaltlak, malerfarver, herunder skibsfarver, lakfernis, siccativer, emaille­farver og tørfarver, celluloseemaille og syntetisk emaille samt trækonserveringsmidler. A 1422/77 Anm. 4. april 1977 kl. 9,11 • DYRUPS FARVE DEKLARATION S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel, Gladsaxevej 300, Søborg, mærket er udført i farver, klasse 2: maling, herunder oliemaling og træma­ling, lak, herunder klar lak, asfaltlak, malerfarver, herunder skibsfarver, lakfernis, siccativer, emaille­farver og tørfarver, celluloseemaille og syntetisk emaille samt trækonserveringsmidler. A 1529/77 Anm. 13. aprU 1977 kl. 12,24 ZINOCEP Glaxo Laboratories Limited, fabrikation og han­del, 891-995, Greenford Road, Greenford, Midd­lesex, England, fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel Eneret, København, klasse 5: antibiotiske præparater til indgivelse ved injektion. A 1666/77 Anm. 19. april 1977 kl. 13,03 Sintolin BeUucco & C. S.p.A., fabrikation og handel. Via Palazzetto 9, Frazione Mappano, Borgaro Tori­nese, Torino, Italien, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 1: syntetiske kølevæsker til værktøjsma­ skiner, klasse 3: syntetiske rensevæsker til værktøjsma­ skiner, klasse 4: syntetiske smørevæsker til værktøjsma­ skiner. A 1814/77 Anm. 27. april 1977 kl. 12,49 CHOCOVIT Noblee & Thorl GmbH, fabrikation og handel, Seehafenstrasse 24, D 2100 Hamburg 90, For­ bundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 29: vegetabilske, spiselige fedtstoffer i form af mellemprodukter til brug i chokolade-og konfek­turevareindustrien. A 3270/77 Anm. 10. aug. 1977 kl. 12,27 FEREX BOC Limited, fabrikation og handel, Hammer­smith House, London W6, England, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 9; elektroder til elektrisk lysbuesvejsning. A 3532/77 Anm. 31. aug. 1977 kl. 12,54 PREMIER PACIFIC Premier Pacific (Ireland) Limited, fabrikation og handel, Shannon Free Airport, Industrial Estate, Shannon, County Clare, Eire, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­benhavn, klasse 9: beskyttelseshjelme, besk5d;telsesmasker. • •DYPIDYRUPSB I S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel, Gladsaxevej 300, Søborg, mærket er udført i farver, klasse 2: maling, herunder oliemaling og træma­ling, lak, herunder klar lak, asfaltlak, malerfarver, herunder skibsfarver, lakfernis, siccativer, emaille­farver og tørfarver, celluloseemaille og syntetisk emaille samt trækonserveringsmidler. A 2506/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 13 KELLOGG'S TEA -THE COFFEE-DRINKER'S TEA Kellogg Company, a Corporation of the State of Delaware, fabrikation og handel, Battle Creek, Michigan 49016, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 30: te. A 3147/77 Anm. 1. aug. 1977 kl. 12,40 DITTOS Ditto Apparell of Califomia, Inc., a Corporation of the State of Califomia, fabrikation, 625, Arroyo Avenue, San Fernando, Californien, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 25; herre-og damebenklæder, toppe (bluser), jakker og nederdele. A 3514/77 Anm. 30. aug. 1977 kl. 12,51 ADAST maxima Adamovské Strojimy, nårodni podnik, fabrika­tion og handel, Adamov, Tjekkoslovakiet, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 7, især trykkeri-og bogbinderimaskiner. A 3515/77 Anm. 30. aug. 1977 kl. 12,52 /S / grafopress Adamovské Strojimy, nårodni podnik, fabrika­tion og handel, Adamov, Tjekkoslovakiet, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 7, især trykkeri-og bogbinderimaskiner. A 3516/77 Anm. 30. aug. 1977 kl. 12,53 Kabushiki Kaisha Yokowo Seisakusho (also trading as Yokowo Mfg. Co., Ltd.), fabrikation og handel, 5-11, Takinogawa 7-Chome, Kita-Ku, Tokyo, Japan, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 9, især antenner tilradiomodtagerapparater, herunder bilradioer og fjemsynsmodtagerapparater. A 3533/77 Anm. 31. aug. 1977 kl. 12,55 TERCEL Toyota Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha (Toyo­ta Motor Co., Ltd.), fabrikation og handel, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­benhavn, klasse 12: motorkøretøjer. A 3542/77 Anm. 1. sept. 1977 kl. 12,52 POLANTRAL Johnson & Johnson, a Corporation of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 501, Greorge Street, New Brunswick, New Jersey 08903, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­cinske samt hygiejniske præparater (ikkeindeholdt i andre klasser). 21.12.77 647 Registreringstidende for vare-og fællesmærker A 2544/77 Anm. 16. juni 1977 kl. 12,47 ST. MICHAEL Marks & Spencer Limited, fabrikation og handel, Michael House, Baker Street, London, England, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­ benhavn, klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, klasse 16: bæreposer af papir og plasticfolie, rense­ servietter, lommetørklæder, køkkenruller, bleer og servietter, alt fremstillet af papir, papir og pap, varer af papir og pap(ikke indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser, tidsskrifter og bøger, klasse 18: bæreposer af plastic i form af tasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, klasse 20: puder (ikke til kirurgiske eller helbre­ dende formål), klasse 21: små husholdnings-og køkkenudstyrsar­ tikler og -beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), glasvarer, porcelæn og kera­ mik (ikke indeholdt i andre klasser), klasse 23: tråd og garn, klasse 24, klasse 27: vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer, tapet, klasse 28: spil og legetøj, klasserne 29 og 30, klasse 31: næringsmidler til katte og hunde, leven­ de planter og afskårne blomster (naturlige). A 3425/77 Anm. 23. aug. 1977 kl. 12,46 Lyre a/s reklame/markering, reklame-og marke­tingvirksomhed, GI. Strand 44, København, mærket er udført i farver, klasse 16. A 3573/77 Anm. 5. sept. 1977 kl. 12,42 TRENNEX Geiger & Co. Schmierstoffchemie, fabrikation og handel, Austrasse 45, D 7100 Heilbronn, For­bundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­benhavn, klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, især kemiske hjælpemidler til støbning. A 3574/77 Anm. 5. sept. 1977 kl. 12,46 LIPASCOR Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 22, Rue Garnier, F-92201 Neuilly-sur-Seine, Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 5. A 3575/77 Anm. 5. sept. 1977 kl. 12,41 BRENTACORT Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George Street, New Brunswick, New Jersey 08903, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i andre klasser). A 3577/77 Anm. 5. sept. 1977 kl. 12,50 BREMER ÅZALEEN + ERIKEN Marktverband fiir Azaleen und Eriken GmbH, handel og afsætningaf levende planter, Zum Panre­pel 32, 2800 Bremen 44, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, klasse 31: levende planter, nemlig azaleer, lyng­planter (Erika), planteskolevækster, især buske og træer til udplantning. A 3600/77 Anm. 6. sept. 1977 kl. 12,57 HAEMOPROCESSOR Sartorius Membranfilter GmbH, fabrikation og handel, Weender Landstrasse 94-108, 3400 Got­tingen, Forbimdsrepublikken Tyskland, fortrinsret er begært fra den 15. marts 1977, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. S 30746/10 Wz, for så vidt angår medicinske apparater og instrumenter, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 10, især medicinske apparater og instru­menter. Scipio Fruchtvertrieb KG, fabrikation og handel, Breitenweg 29, D-28 Bremen, Forbundsrepu­blikken Tyskland, mærket er udført i farver, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 31: friske frugter. A 3535/77 Anm. 1. sept. 1977 kl. 9,01 DILADAN Ragnar Bergstedt AB, fabrikation og handel, Box 92, S-401 21 Goteborg 1, Sverige, fuldmægtig: Firmaet Larsen & Birkeholm, Køben­havn, klasserne 17 og 19. A 3543/77 Anm. 1. sept. 1977 kl. 12,53 FLUMOXAL Johnson & Johnson, a Corporation of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George Street, New Brunswick, New Jersey 08903, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­cinske samt hygiejniske præparater (ikkeindeholdt i andre klasser). A 3550/77 Anm. 2. sept. 1977 kl. 9,04 LYTOMIN A/S Kemifarma, handel. Teglværksgade 30, Kø­benhavn, klasserne 5 og 31. A 3551/77 Anm. 2. sept. 1977 kl. 9,05 Maxam Lamp A/S, handel. Åbogade 9, Århus, klasse 11. A 3555/77 Anm. 2. sept. 1977 kl. 12,42 NOVOPRINZ Kronprinz Aktiengesellschaft, fabrikation og han­del, Weyerstrasse 112-114, 5650 Solingen 11, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­benhavn, klasse 12; hjul og dele dertil, nemlig hjulstjemer, hjulskåle, hjulskiver, udelte og flerledede fælge, dækplader, alt fremstillet af stål eller af kombinatio­ner af stål og letmetal og/eller kunststof, alt til alle slags køretøjer. A 3556/77 Anm. 2. sept. 1977 kl. 12,43 ALUPRINZ Kronprinz Aktiengesellschaft, fabrikation og han­del, Weyerstrasse 112-114, 5650 Solingen 11, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­benhavn, klasse 12: hjul og dele dertil nemlig hjulstjemer, hjulskåle, hjulskiver, udelte og flerleddede fælge, dækplader, alt fremstillet af letmetal eller kombina­tioner af letmetal og stål og /eller kunststof, alt til alle slags køretøjer. A 3558/77 Anm. 2. sept. 1977 kl. 12,52 APOLLO Abbott Laboratories, fabrikation og handel,North Chicago, Illinois 60064, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 10. A 3581/77 Anm. 6. sept. 1977 kl. 9,03 KNOCK-OUT I. C. Kaastrup, fabrikation, Rønnevej 3-5, Herning, klasse 25: beklædningsgenstande, herunderstøvler, sko og tøfler. A 3582/77 Anm. 6. sept. 1977 kl. 9,04 NOCK-OUT L C. Kaastrup, fabrikation. Rønnevej 3-5, Herning, klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og tøfler. 21.12.77 649 Registreringstidende for vare-og fællesmærker A 3546/77 Anm. 2. sept. 1977 kl. 9 A 3597/77 Anm. 6. sept. 1977 kl. 12,54 SKINI MINI The Goodyear Tire & Rubber Company, fabrika­tion, 1144, East Market Street, Akron, Ohio, RMC BETONVARER /VS RMC Betonvarer A/S, fabrikation og handel, Stegshavevej 30, Ringe, klasse 19. A 3568/77 Anm. 5. sept. 1977 kl. 10,18 Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­gade 1, København, klasse 30. A 3596/77 Anm. 6. sept. 1977 kl. 12,53 BLUE STREAK The Goodyear Tire & Rubber Company, fabrika­tion, 1144, East Market Street, Akron, Ohio, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 12: dæk, slanger og slidbanegummi. U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou, & Co., København, klasse 12. A 3601/77 Anm. 7. sept. 1977 kl. 9 FERROLITE V. M. Christensen A/S, handel, Fabriksparken 22, Glostrup, klasse 6: overfladebehandlede, profilerede stålpla­der anvendt som beklædningsplader til tage, facader, lofter og vægge. A 3602/77 Anm. 7. sept. 1977 kl. 9,01 HUMIDERM Pharmamedica Farmaceutisk-teknisk Labora­torium A/S, fabrikation og handel, Vesterlundvej 19, Herlev, klasse 3. A 3603/77 Anm. 7. sept. 1977 kl. 9,02 PROTOURS Kås-Sørensen Golf International A/S, handel, Humlebakken 1, Birkerød, klasse 39. A 3622/77 Anm. 8. sept. 1977 kl. 12,55 SOFTWEAR Synoptik A/S, handel, Carl Blochs ADé 7-9, Søborg, klasse 9, herunder kontaktlinser. A 3623/77 Anm. 9. sept. 1977 kl. 9 TUTTI FRUTTI Trendblu Corp. ApS, handel, Frederiksdalsvej 141, Virum, klasse 25. abanderado Sociedad Anonima Sans, fabrikation og handel, Mataro, Barcelona, Spanien, fortrinsret er begært fra den 1, august 1977, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Spanien under nr. 855.059, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 25: færdigsyet beklædning til mænd, kvinder og børn. A 3591/77 Anm. 6. sept. 1977 kl. 12,48 CHIBROL Laboratoires Chibret, S. A., fabrikation og handel, 200, Boulevard Etienne Clémentel, Clermont-Ferrand (Puy-de-D6me), Frankrig, fortrinsret er begært fra den 18. juli 1977, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Frankrig under nr. 252 769, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­ benhavn, klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­ tetiske præparater til børn og syge, plastre og forbindstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til ud­ ryddelse af ukrudt og skadedyr. A 3592/77 Anm. 6. sept. 1977 kl. 12,49 TENAX Signode Corporation, a Corporation of the State of Delaware, fabrikation, 3600, West Lake Ave­nue, Glenview, Illinois, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­benhavn, klasse 22: remme, stropper og reb af plastic til bn^ ved sammenbinding og sammenknytning samt sik­ring og bundtning af genstande. A 3594/77 Anm. 6. sept. 1977 kl. 12,51 BOSSA NOVA Schåffersen Chads B. V., fabrikation og handel, Woelwijklaan 2, Voorschoten, Holland, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­benhavn, klasse 25: beklædningsgenstainde. A 3605/77 Anm. 7. sept. 1977 kl. 9,04 iy<'nu''s cromo fraichc Øernes Konsummælk-Selskab, fabrikation og handel. Søndervang 2, Ringsted, klasse 29: creme fraiche. A 3608/77 Anm. 7. sept. 1977 kl. 12,34 NEYRTEC Alsthom-Atlantique, fabrikation og handel, 38, Avenue Kléber, 75016 Paris, Frankrig, fortrinsret er begært fra den 14. marts 1977, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Frankrig under nr. 242.011, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasserne 7, 9 og 11. A 3673/77 Anm. 14. sept. 1977 kl. 12,16 BBB ONE B WUh. Jørgensen A/S, fabrikation, »Rughave­gård«, Set. Hansgade 11, Roskilde, klasse 34: piber. 21.12.77 651 Registreringstidende for vare-og fællesmærker A S58S/77 Anm. 6. sept. 1977 kl. 12,44 A 3632/77 Anm. 9. sept. 1977 kl. 12,48 QUENCH General Foods Corporation, aCorporation of the State of Delaware, fabrikation og handel, 250, North Street, White Plains, New York 10625, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 32, herunder ikke-alkoholiske drikkevarer samt præparater til fremstilling deraf. A 3595/77 Anm. 6. sept. 1977 kl. 12,52 ARAMIS DEVIN GEOMETRIC Philip Morris Incorporated, a Corporationof the State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, New York, N.Y. 10017, U.S.A. fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), cigaretter og cigaretfiltre, artikler for rygere, tændstikker. A 3638/77 Anm. 12. sept. 1977 kl. 12 SJÆLLAND RUNDT Inge Elsborg Olsen, fabrikation og handel, Oustruplundvej 14, Tåderup, Nykøbing F., klasse 21: dekorerede porcelænsvarer (ikke in­deholdt i andre klasser). A 3641/77 Anm. 12. sept. 1977 kl. 12,39 Aramis Inc., a corporation of the State of New York, fabrikation og handel, 767, Fifth Avenue, New York, N.Y., U.S.A., fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­ benhavn, klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, toiletpræparater mod transpiration, klasse 5: desodoriseringsmidler til personlig brug. A 3626/77 Anm. 9. sept. 1977 kl. 9,03 Adolf Paulsgaard Andersen, restaurationsvirk­somhed, Tujavej 20, Holstebro, klasse 42. Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasserne 18, 25 og 28. A 3674/77 Anm. 14. sept. 1977 kl. 12,17 BBB PEACEMAKER Wilh. Jørgensen A/S, fabrikation, »Rughave­gård«, Set. Hansgade 11, Roskilde, klasse 34: piber. FLYDENDE MED SAUMIAK Dansk Norsk Kemisk Industri A/S, fabrikation og handel, Hem, Skive, klasserne 3 og 5. A 3621/77 Anm. 8. sept. 1977 kl. 12,52 MOLYSLIP Slip Products and Engineering Company Limi­ted, fabrikation, Slip Works, Hatfield Road, St. Albans, Hertfordshire, England, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 4, især smøremidler, præparater i form af smøremidler som tilsætning til smøreolier og fedt­stoffer. A 3642/77 Anm. 12. sept. 1977 kl. 12,46 KALIK Balcke-Diirr Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Homberger Strasse 2, D-4030 Ratingen, Forbundsrepublikken Tyskland, fortrinsret er begært fra den 12. marts 1977, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. B 57852/12 Wz, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­ benhavn, klasse 12; både, navnlig sejlyachter. BOTÉ Firmaet Internationalt Hår Institut v/Boas Alm­kilde, fabrikation og handel, Boulevarden 4, Kgs. Lyngby, klasse 3. A 3648/77 Anm. 13. sept. 1977 kl. 9,01 Klaus Veibye Johansen, importvirksomhed og handel. Rise Bygade 24, Rødekro, klasserne 1 og 19. A 3656/77 Anm. 13. sept. 1977 kl. 12,39 WILLS CASTELLA IMPERIAL GROUP LIMITED, fabrikation, East Street, Bedminster, Bristol, England, fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, klasse 34; tobak, forarbejdet eller uforsirbejdet, rygbare produkter (ikke indeholdt i andre klasser), bestående af erstatninger for tobak eller erstatnin­ger for tobak i forbindelse med naturlig tobak, artikler for rygere (ikke indeholdt i andre klasser)og tændstikker. A 3657/77 Anm. 13. sept. 1977 kl. 12,40 LOCKETS Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 11, 6301 Zug, Schweiz, fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer samt kiks og biscuits. A 3681/77 Anm. 14. sept. 1977 kl. 12,48 PENFOLD Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, klasserne 18, 25 og 28. 21.12.77 653 Registreringstidende for vare-og fællesmærker A 3612/77 Anm. 7. sept. 1977 kl. 12,54 Rustenburg Platinum Mines Limited, fabrika­tion, Consolidated Building, Fox and Harrison Streets, Johannesburg, Transvaal, Den sydafri­kanske Republik, fortrinsret er begært fraden 19. juli1977, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Den sydafrikanske Republik under nr. 77/3104, for så vidt angår ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), juvelérarbejder og ædelstene og fraden 20. juli 1977, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Den sydafrikanske Republik under nr. 77/3122, for så vidt angår salgsfremmende virksom­ hed og annoncevirksomhed, annoncering gennem radio, fjernsyn og teatre, plakatopsætning, handels­information, pressebureauer vedrørende reklame, reklamevirksomhed, udsendelse af reklamebrochu­ rer og alle andre reklamepublikationer, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­ benhavn, klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), juvelérarbejder og ædelstene, klasse 35; salgsfremmende virksomhed og annonce­ virksomhed, annoncering gennem radio, fjernsyn og teatre, plakatopsætning, handelsinformation, pres­ sebureauer vedrørende reklame, reklamevirksom­ hed, udsendelse af reklamebrochurer og alle andre reklamepublikationer. A 3700/77 Anm. 15. sept. 1977 kl. 12,50 SNUGGLEDOWN Aktieselskabet G. R. Fuglesangs Sønner, fabri­kation og handel, Chr. Kroghs gate 16, Oslo 1, Norge, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­benhavn, klasserne 20, 22, 24 og 25. A 3702/77 Anm. 15. sept. 1977 kl. 12,52 CHICOGO Hoppner Cosmetic Gesellschaft mit beschrånk­ter Haftung, fabrikation og handel, Rosmarinstr. 12, 4000 Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­benhavn, klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater til krops-og skønhedspleje, hårvand, tandplejemidler. A 3716/77 Anm. 16. sept. 1977 kl. 12,07 DOWNTOWN Pierre Robert AB, fabrikation og handel, Fack, 230 42 Tygelsjo, Sverige, fortrinsret er begært fra den 12. juli 1977, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Sverige under nr. 3200/1977, for så vidt angår parfume og eau de cologne, fuldmægtig: Uni-Dgin A/S, København, klasse 3. A 3717/77 Anm. 16. sept. 1977 kl. 12,36 RAZOXIN Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­tion og handel. Imperial Chemical House, Mill­bank, London SWIP 3JF, England, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­medicinske præparater og stoffer. A 3718/77 Anm. 16. sept. 1977 kl. 12,37 PRISMASTER Svenska Tobaks Aktiebolaget, fabrikation og handel, Maria Bangata 6, 104 62 Stockholm 17, Sverige, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 34, med undtagelse af tændstikker. A 3720/77 Anm. 16. sept. 1977 kl. 12,39 OSCAR Atlas A/S, fabrikation og handel, Baltorpvej 154, Ballerup, klasse 11, især køleanlæg. ubesheim SUDLICHt WEINSTR •TP QEBiETS WiNZiRGENOSSENSCHMi uicuracHes wcintorec ll.BESHEI?v1 • SUDL, WEINSTRASSE Gebiets-Winzergenossenschaft Deutsches Wein­tor eG, fabrikation og handel, Ilbesheim bei Landau i.d. Pfalz, Forbundsrepublikken Tysk­land, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­benhavn, klasse 33: vin og mousserende vin. A 3659/77 Anm. 13. sept. 1977 kl. 12,42 TRAUBENFEST Hermann Kendermann oHG, fabrikation og han­del, Mainzer Strasse 57/59, D 653 Bingen, For­bundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 33: vin. A 3668/77 Anm. 14. sept. 1977 kl. 9 KASHIYAMA Kashiyama & Co., Ltd., fabrikation og handel, 10-5 Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan, fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau ApS, København, klasse 18: læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), kufferter og rejsetasker, paraplyer og parasoller, klasse 25: beklædningsgenstande, herunderstøvler, sko og tøfler. A 3675177 Anm. 14. sept. 1977 kl. 12,18 SOLADO Fratelli Averna S.p.A., fabrikation, 1771, Via Xiboli, Caltanissetta, Italien, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 33: likør. A 3676/77 Anm. 14. sept. 1977 kl. 12,19 ORGALITE Vergo, S.A., fabrikation, 2, Rue des Pierres, Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), Frankrig, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 9: brilleartikler, herunder briller, solbriller og beskj^telsesbriller, brilleglas, solbrilleglas, syns­korrigerende brilleglas og beskyttelsesbrilleglas. A 3677/77 Anm. 14. sept. 1977 kl. 12,20 ORGAVER Vergo, S.A., fabrikation, 2, Rue des Pierres, Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), Frankrig, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 9: brilleartikler, herunder briller, solbriller og beskyttelsesbriller, brilleglas, solbrilleglas, syns­korrigerende brilleglas og beskyttelsesbrilleglas. A 3682/77 Anm. 14. sept. 1977 kl. 12,49 JEPPE Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel,Kors­dalsvej 101, Rødovre, klasse 33. A 3721/77 Anm. 16. sept. 1977 kl. 12,40 ASCAR Atlas A/S, fabrikation og handel, Baltorpvej 154, Ballerup, klasse 11, især køleanlæg. 21.12.77 655 Registreringstidende for vare-og fællesmærker A m21in Anm. 9. sept. 1977 kl. 9,04 A 3733/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 11,57 BUTLER PRALINETTE Texman A/S, handel, Hobrovej 325, Aalborg, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, fabrika­ tion og handel, Vilhonkatu 7, SF-00100 Helsing­klasse 25: jeans, T-shirts, badebenklæder, skjorter, fors 10, Finland, vindjakker, parcacoats og skindjakker. fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau ApS, København, A 3652/77 Anm. 13. sept. 1977 kl. 9,05 klasse 30. KXK CONSULT APS A 3736/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 12,39 KXK CONSULT ApS, rådgivendeingeniørvirksom­hed, Dagmarhus, København, WESTBOND klasse 42. Aktieselskabet Weston Tæppefabrik, fabrikation og handel, Hørning, A 3728/77 Anm. 16. sept. 1977 kl. 12,55 klasserne 24 og 27. FURADAN A 3787/77 Anm. 20. sept. 1977 kl. 13,02 FMC Corporation, a Corporation of the State of Delaware, fabrikation, 100, West Tenth Street, PASCALL Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., Cadbury Limited, fabrikation, Boumville, Bir­ København, mingham, England, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 5: præparater til brug i landbrugsøjemed mod plantepest. klasse 30: konfekturevarer. Registrerede mærker VAREMÆRKER Varemærker registreret i henh. tO lov nr. 211 af 11. juni 1959 De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 2. december 1977 registreret under de anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. A 5413/75 (42A/76 -1150) 4077/77 A 65/77 (35A/77 -465) 4097/77 A 2463/76 (35A/77 -468) 4117/77 A 4242/76 ( 8A/77 -96) 4078/77 2)A 104/77 (35A/77 -465) 4098/77 A 2523/76 (35A/77 -468) 4118/77 A 3229/75 (35A/77 -461) 4079/77 A 494/77 (35A/77 -465) 4099/77 A 941/77 (35Ay77 -468) 4119/77 A 1921/72 (35A/77 -462) 4080/77 A 616/77 (35A/77 -465) 4100/77 A 973/77 (35A/77 -468) 4120/77 A 3462/73 (35A/77 -462) 4081/77 A 962/77 (35A/77 -465) 4101/77 A 1091/77 (35A/77 -468) 4121/77 A 5671/73 (35A/77 -462) 4082/77 A 1813/76 (35A/77 -466) 4102/77 A 1199/77 (35A/77 -468) 4122/77 A 2530/74 (35A/77 -462) 4083/77 A 4296/76 (35A/77 -466) 4103/77 A 1752/77 (35A/77 -468) 4123/77 A 3581/74 (35A/77 -462) 4084/77 A 4513/76 (35A/77 -466) 4104/77 A 2024/77 (35A/77 -468) 4124/77 A 3778/76 (35A/77 -462) 4085/77 A 4709/76 (35A/77 -466) 4105/77 A 3247/76 (35A/77 -469) 4125/77 A 4557/75 (35A/77 -463) 4086/77 A 4790/76 (35A/77 -466) 4106/77 A 812/77 (35A/77 -469) 4126/77 A 4980/76 (35A/77 -463) 4087/77 A 640/77 (35A/77 -466) 4107/77 A 847/77 (35A/77 -469) 4127/77 A 5199/76 (35A/77 -463) 4088/77 A 1843/76 (35A/77 -467) 4108/77 A 1266/77 (35A/77 -469) 4128/77 A 5202/76 (35A/77 -463) 4089/77 A 1845/76 (35A/77 -467) 4109/77 A 1285/77 (35A/77 -469) 4129/77 A 5453/76 (35A/77 -463) 4090/77 A 2445/76 (35A/77 -467) 4110/77 3)A 1341/77 (35A/77 -469) 4130/77 A 553/77 (35A/77 -463) 4091/77 A 3862/76 (35A/77 -467) 4111/77 A 2010/77 (35A/77 -469) 4131/77 A 1684/75 (35A/77 -464) 4092/77 A 4561/76 (35A/77 -467) 4112/77 A 3459/76 (35A/77 -470) 4132/77 A 1618/76 (35A/77 -464) 4093/77 A 5524/76 (35A/77 -467) 4113/77 A 5527/76 (35A/77 -470) 4133/77 i'A 752/76 (35A/77 -465) 4094/77 A 709/77 (35A/77 -467) 4114/77 A 816/77 (35A/77 -470) 4134/77 A 1219/76 (35Ay77 -465) 4095/77 A 1588/77 (35A/77 -467) 4115/77 A 1469/77 (35A/77 -470) 4135/77 A 1619/76 (35A/77 -465) 4096/77 A 2419/76 (35A/77 -468) 4116/77 A 2191/77 (35A/77 -470) 4136/77 fortsættes næste side / fortsættelse: Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. A 3705/76 (35A/77 -471) 4147/77 A 2064/77 (35A/77 -472) 4148/77 A 1916/77 (35A/77 -474) 4159/77 A 1297/77 (35A/77 -471) 4138/77 A 2081/77 (35A/77 -472) 4149/77 A 2046/77 (35A/77 -474) 4160/77 A 2120/77 (35A/77 -471) 4139/77 A 2088/77 (35A/77 -472) 4150/77 A 2363/77 (35A/77 -474) 4161/77 A 2133/77 (35Ay77 -471) 4140/77 A 1564/77 (35A/77 -473) 4151/77 A 2364/77 (35A/77 -474) 4162/77 A 2139/77 (35A/77 -471) 4141/77 A 2084/77 (35A/77 -473) 4152/77 A 2369/77 (35A/77 -474) 4163/77 A 2148/77 (35A/77 -471) 4142/77 A 2101/77 (35A/77 -473) 4153/77 A 2436/77 (35A/77 -474) 4164/77 A 2281/77 (35A/77 -471) 4143/77 A 2149/77 (35A/77 -473) 4154/77 A 2439/77 (35A/77 -475) 4165/77 A 842/77 (35A/77 -472) 4144/77 A 2150/77 (35A/77 -473) 4155/77 A 2460/77 (35A/77 -475) 4166/77 A 1390/77 (35A/77 -472) 4145/77 A 2314/77 (35A/77 -473) 4156/77 A 2462/77 (35A/77 -475) 4167/77 A 1656/77 (35A/77 -472) 4146/77 A 2397/77 (35A/77 -473) 4157/77 A 2464/77 (35A/77 -475) 4168/77 A 2053/77 (35A/77 -472) 4147/77 A 1812/77 (35A/77 -474) 4158/77 A 2473/77 (35A/77 -475) 4169/77 Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: JIMMISS, S.A., Santa Joaquina de Vedruna, s/n Igualada (Barcelona), Spanien. 2) Anmelderens navn og adresse berigtiges til: MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHAR, P.O. Box 148, Kuwait, Kuwait. 3) Anmelderens navn berigtiges til: Braun Aktiengesellschaft. FÆLLESMÆRKER Fællesmærker registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 De under nedenstående numre bekendtgjorte fællesmærker er den 2. december 1977 registreret under de anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelse har fundet sted. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. F 11/77 (35A/77 -461) 32/77 F 18/77 (35Ay77 -461) 33/77 Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget uden at være bekendtgjort: 4685/74 941/76 4373/76 4633/76 160/77 631/75 1254/76 4457/76 4679/76 484/77 2203/75 2410/76 4501/76 4680/76 1414/77 2418/75 3987176 4512/76 4710/76 1417/77 842/76 4310/76 4621/76 5187/76 1883/77 Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse har fundet sted: A 4671/76 -bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 2A/77 pag. 21. Registreringstidende udgives af direktøren for Patent-og Varemærkevæsenet, København. -Abonnementsprisen for årgangen er 200,-kr. Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent-og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegjoidt antal 4 sider, nummeret indeholder. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København