Politica, Bind 18 (1986) - 2

Indholdsfortegnelse

"Resultaterne i marken er afgørende" - en kommentar til Administrationsdepartementets DANIDA-undersøgelse HTML PDF
Uffe Torm
Regeringens økonomiske støtte til frihedskampen i Sydafrika HTML PDF
Thomas Gregersen
Computerskræk eller menneskelig fornuft nogle betragtninger over en ny litteraturgren HTML PDF
Peter Nannestad
"Politisk ro" som politisk mål HTML PDF
Erik Boel
Vampyr eller bloddonor: om u-landsbistanden og de private organisationer HTML PDF
Lars Christensen og Marianne Gundersen *
Karl Christian Lammers (red.), Magt og Masser, København: Akademisk Forlag, 1985, 219 s., 95,00kr. HTML PDF
Henning Poulsen
Helge O. Larsen og Nils Aarsæther (red.), Kommunalt tiltaksarbeid, Oslo: Universitetsforlaget, 1985, 190 s., 135,00 Nkr. HTML PDF
Morten Weise Olesen
Mogens Kjær Jensen, Kontanthjælpsforsøget set med klienternes øjne, København: Socialforskningsinstituttet, Meddelelse 45, 1985, 103 s., 40,00 kr.; Anna Koch og Mette Rørbech, Kontanthjælps forsøget - Frigjorte ressourcer og forbedret socialt arbejde? København: AKFs Forlag, 1985, 161 s., 90,00 kr.. HTML PDF
Peter Gundelach
Troels Nørager, System og livsverden. Habermas' konstruktion af det moderne, Århus: Forlaget Anis, 1985, 298 s., 158,00 kr. HTML PDF
Heine Andersen
Søren Kjørup, Forskning og samfund. En grundbog i videnskabsteori) København: Gyldendal, 1985, 176 s. HTML PDF
Erik Rasmussen
Jens Brødsted et al., Native Power: the Quest for Autonomy and Nationhood of Indigenous Peoples, Oslo: Universitetsforlaget, 1985, 350 s., 248,00 Nkr. HTML PDF
Øystein Gaasholt
Mogens Madsen, Folketingets økonomisk-politiske beslutninger fra 1958 til 1983, Roskilde: Forlaget Samfundsøkonomi og Planlægning, 1985, 102 s., 75,00 kr. HTML PDF
Karsten Ronit
Henning Jørgensen & Jens Chr. Tonboe (red.), Fagbevægelse, stat og kommuner, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1985, 430 s., 162,00 kr. HTML PDF
Jacob A. Buksti
Mary Dau, Hansen og Ivanov. Afspændingen mellem Øst og Vest, København: Borgen, 1985, 310 s., 168,00kr. HTML PDF
Ole Wæver
Rune Larsson, Reinhard Lund og Jørgen Møller, Fagforeningsstrategi. En undersøgelse af arbejdsløshedsbekæmpelse inden for Dansk Metalarbejderforbund, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1985, 235 s. + bilag, 142,00 kr. HTML PDF
Erik Christensen
Ulf Lindström, Fascism in Scandinavia 1920-1940, Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1985, 196 s. HTML PDF
Henning Poulsen
Christian Knudsen & Erik Kloppenborg (red.), Rationalitetsbegreber i Samfundsvidenskaberne, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1985, 402 s., 199,00 kr. HTML PDF
Erik Rasmussen
Hassan Gardezi & Jamil Rashid (Eds.), Pakistan: The Roots of Dictatorship. The Political Economy of a Praetorian State, London: Zed Press, 1983, 412 s., 8 £; Kirsten Westergaard, State and Rural Society in Bangladesh. A study in relationship, London and Malmo: Curzon Press, 1985, 198 s., 6.50 £. HTML PDF
Arne Larsen
Kjell A. Eliassen og Mogens N. Pedersen (ed.), Skandinaviske politiske institutioner og politisk adfærd 1970-1984. En kommenteret bibliografi, Odense: Odense University Press, 1985, viii + 158 s., 150,00 kr. HTML PDF
Jørgen Elklit
Modtagne bøger HTML PDF
Der er ingen nekrologer
Om forfatterne HTML PDF
N/A N/A
Indledning HTML PDF
Erik Boel
[Ingen Titel] HTML PDF
N/A N/A