Politica, Bind 18 (1986) - 2

Indholdsfortegnelse

"Resultaterne i marken er afgørende" - en kommentar til Administrationsdepartementets DANIDA-undersøgelse
Uffe Torm
Regeringens økonomiske støtte til frihedskampen i Sydafrika
Thomas Gregersen
Computerskræk eller menneskelig fornuft nogle betragtninger over en ny litteraturgren
Peter Nannestad
"Politisk ro" som politisk mål
Erik Boel
Vampyr eller bloddonor: om u-landsbistanden og de private organisationer
Lars Christensen og Marianne Gundersen *
Karl Christian Lammers (red.), Magt og Masser, København: Akademisk Forlag, 1985, 219 s., 95,00kr.
Henning Poulsen
Helge O. Larsen og Nils Aarsæther (red.), Kommunalt tiltaksarbeid, Oslo: Universitetsforlaget, 1985, 190 s., 135,00 Nkr.
Morten Weise Olesen
Mogens Kjær Jensen, Kontanthjælpsforsøget set med klienternes øjne, København: Socialforskningsinstituttet, Meddelelse 45, 1985, 103 s., 40,00 kr.; Anna Koch og Mette Rørbech, Kontanthjælps forsøget - Frigjorte ressourcer og forbedret socialt arbejde? København: AKFs Forlag, 1985, 161 s., 90,00 kr..
Peter Gundelach
Troels Nørager, System og livsverden. Habermas' konstruktion af det moderne, Århus: Forlaget Anis, 1985, 298 s., 158,00 kr.
Heine Andersen
Søren Kjørup, Forskning og samfund. En grundbog i videnskabsteori) København: Gyldendal, 1985, 176 s.
Erik Rasmussen
Jens Brødsted et al., Native Power: the Quest for Autonomy and Nationhood of Indigenous Peoples, Oslo: Universitetsforlaget, 1985, 350 s., 248,00 Nkr.
Øystein Gaasholt
Mogens Madsen, Folketingets økonomisk-politiske beslutninger fra 1958 til 1983, Roskilde: Forlaget Samfundsøkonomi og Planlægning, 1985, 102 s., 75,00 kr.
Karsten Ronit
Henning Jørgensen & Jens Chr. Tonboe (red.), Fagbevægelse, stat og kommuner, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1985, 430 s., 162,00 kr.
Jacob A. Buksti
Mary Dau, Hansen og Ivanov. Afspændingen mellem Øst og Vest, København: Borgen, 1985, 310 s., 168,00kr.
Ole Wæver
Rune Larsson, Reinhard Lund og Jørgen Møller, Fagforeningsstrategi. En undersøgelse af arbejdsløshedsbekæmpelse inden for Dansk Metalarbejderforbund, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1985, 235 s. + bilag, 142,00 kr.
Erik Christensen
Ulf Lindström, Fascism in Scandinavia 1920-1940, Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1985, 196 s.
Henning Poulsen
Christian Knudsen & Erik Kloppenborg (red.), Rationalitetsbegreber i Samfundsvidenskaberne, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1985, 402 s., 199,00 kr.
Erik Rasmussen
Hassan Gardezi & Jamil Rashid (Eds.), Pakistan: The Roots of Dictatorship. The Political Economy of a Praetorian State, London: Zed Press, 1983, 412 s., 8 £; Kirsten Westergaard, State and Rural Society in Bangladesh. A study in relationship, London and Malmo: Curzon Press, 1985, 198 s., 6.50 £.
Arne Larsen
Kjell A. Eliassen og Mogens N. Pedersen (ed.), Skandinaviske politiske institutioner og politisk adfærd 1970-1984. En kommenteret bibliografi, Odense: Odense University Press, 1985, viii + 158 s., 150,00 kr.
Jørgen Elklit
Modtagne bøger
Om forfatterne
Indledning
Erik Boel
[Ingen Titel]