Politica, Bind 25 (1993) - 4

Indholdsfortegnelse

De baltiske demokratiers konsolidering
Bernhard Trier Frederiksen, Lars Johannsen og Anette Pedersen
Mellom demokrati og diktatur Opposisjon ved Curt Sørensens disputas
Per Maurseth
En komparativ studie af de økonomiske i de baltiske lande1
Gitte Bjørg Andersen, Lars Thuesen og Helle Willumsen
Baltisk balancegang - Nationalitetsproblematikken de baltiske stater
Andreas Alsøe, Dan Hindsgaul og Thomas Jensen
Præsentation afJürgen Habermas. Faktizitåt und Geltung
Kristian Kindtler
De baltiske lande: På vej mod Europa?
Tina Friis Hansen og Finn Østergaard Jørgensen
Opposition på Curt Sørensen: Mellem demokrati og diktatur
Ole Borre
Mogens Herman Hansen, Demokratiet i Athen, København: Nyt Nordisk Forlag 1845.,kr. 168,00.
Søren Hindsholm
Bent Greve, Væksten i de offentlige udgifter, København: Akademisk Forlag, 1992, 242 s., kr. 228,00.
Peter Munk Christiansen
Susanne Klausen, Politisk kultur i Ungarn. Kontinuitet og forandring - kulturelle transformationer, København: Frydenlund Grafisk/ Sociologi, 1993, 228 s., kr. 200,00.
Mette Skak
Anders Sannerstedt, Förhandlingar i riksdagen. Lund: Lund University Press, 1992, 277 s.; Mats Sjölin, Coalition Politics and Parliamentary Power> Lund: Lund University Press, 1993, 230 s.
Erik Damgaard
Sven H. Madsen, På vej mod målet - decentralisering og målstyring i den kommunale København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1993, 273 s., kr. 250,00.
Allan Kjær Hansen
Boutros Boutros-Ghali, En dagsorden for fred, København: FN-forbundet, 1993, 66 s.
L. J. Sharpe (ed.), The Rise of Meso Government in Europe, London: SAGE Publications, 1993,3275.
Peter Bogason
Helle Blomquist og Per Ingeman (red.), Forvaltningshistorisk antologi, København: og Økonomforbundets Forlag, 1993, 251 s.
Peter Munk Christiansen
Torbjörn Larsson, Det svenska statsskicket, Lund: Studentlitteratur, 1993, 432 s.
Jens Peter Christensen
Dominique Bouchet og Kurt Klaudi Klausen, Temaer i den samfundsvidenskabelige Odense: Odense Universitetsforlag, 1992, 53 s., kr. 60,00.
Stig Fraulund Sørensen
Mogens Herman Hansen, Hvad er en politiker og hvem er politikere? Et essay om politikerbegrebet i dagens Danmark, København: Historisk-filosofiske Meddelelser Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Munksgaard, 1992, 69 s.
Torben Jensen
Søren Stenderup Jensen, The European Convention on Human Rights in Scandinavian København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1992, 400 s., kr. 500,00.
Jens Peter Christensen
Ole Thorbek, Frie fællesskaber - i stedet for markedsøkonomi, København: Politisk 1992, 192 s.
Henning Friis (red.), Hverdag i EF, København: Spektrum, 1992, 160 s.
Peter Gundelach (red.), Den bløde tunnel - og andre veje, København: Akademisk 1992, 139 s.
Paul Ekins, Mayer Hillman og Robert Hutchinson; Verdens velstand, Forlaget Hovedland, 1992, 192 s.
Jørn Loftager
POLITICA c/o institut for Statskundskab Universitetsparken, 800 Århus C
Modtagne bøger
[Ingen Titel]
Om forfatterne
Indledning
Ole Nørgaard
Abstracts
Redaktionelt