Politica, Bind 25 (1993) - 4

Indholdsfortegnelse

De baltiske demokratiers konsolidering HTML PDF
Bernhard Trier Frederiksen, Lars Johannsen og Anette Pedersen
Mellom demokrati og diktatur Opposisjon ved Curt Sørensens disputas HTML PDF
Per Maurseth
En komparativ studie af de økonomiske i de baltiske lande1 HTML PDF
Gitte Bjørg Andersen, Lars Thuesen og Helle Willumsen
Baltisk balancegang - Nationalitetsproblematikken de baltiske stater HTML PDF
Andreas Alsøe, Dan Hindsgaul og Thomas Jensen
Præsentation afJürgen Habermas. Faktizitåt und Geltung HTML PDF
Kristian Kindtler
De baltiske lande: På vej mod Europa? HTML PDF
Tina Friis Hansen og Finn Østergaard Jørgensen
Opposition på Curt Sørensen: Mellem demokrati og diktatur HTML PDF
Ole Borre
Mogens Herman Hansen, Demokratiet i Athen, København: Nyt Nordisk Forlag 1845.,kr. 168,00. HTML PDF
Søren Hindsholm
Bent Greve, Væksten i de offentlige udgifter, København: Akademisk Forlag, 1992, 242 s., kr. 228,00. HTML PDF
Peter Munk Christiansen
Susanne Klausen, Politisk kultur i Ungarn. Kontinuitet og forandring - kulturelle transformationer, København: Frydenlund Grafisk/ Sociologi, 1993, 228 s., kr. 200,00. HTML PDF
Mette Skak
Anders Sannerstedt, Förhandlingar i riksdagen. Lund: Lund University Press, 1992, 277 s.; Mats Sjölin, Coalition Politics and Parliamentary Power> Lund: Lund University Press, 1993, 230 s. HTML PDF
Erik Damgaard
Sven H. Madsen, På vej mod målet - decentralisering og målstyring i den kommunale København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1993, 273 s., kr. 250,00. HTML PDF
Allan Kjær Hansen
Boutros Boutros-Ghali, En dagsorden for fred, København: FN-forbundet, 1993, 66 s. HTML PDF
N/A N/A
L. J. Sharpe (ed.), The Rise of Meso Government in Europe, London: SAGE Publications, 1993,3275. HTML PDF
Peter Bogason
Helle Blomquist og Per Ingeman (red.), Forvaltningshistorisk antologi, København: og Økonomforbundets Forlag, 1993, 251 s. HTML PDF
Peter Munk Christiansen
Torbjörn Larsson, Det svenska statsskicket, Lund: Studentlitteratur, 1993, 432 s. HTML PDF
Jens Peter Christensen
Dominique Bouchet og Kurt Klaudi Klausen, Temaer i den samfundsvidenskabelige Odense: Odense Universitetsforlag, 1992, 53 s., kr. 60,00. HTML PDF
Stig Fraulund Sørensen
Mogens Herman Hansen, Hvad er en politiker og hvem er politikere? Et essay om politikerbegrebet i dagens Danmark, København: Historisk-filosofiske Meddelelser Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Munksgaard, 1992, 69 s. HTML PDF
Torben Jensen
Søren Stenderup Jensen, The European Convention on Human Rights in Scandinavian København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1992, 400 s., kr. 500,00. HTML PDF
Jens Peter Christensen
Ole Thorbek, Frie fællesskaber - i stedet for markedsøkonomi, København: Politisk 1992, 192 s. HTML PDF
N/A N/A
Henning Friis (red.), Hverdag i EF, København: Spektrum, 1992, 160 s. HTML PDF
N/A N/A
Peter Gundelach (red.), Den bløde tunnel - og andre veje, København: Akademisk 1992, 139 s. HTML PDF
N/A N/A
Paul Ekins, Mayer Hillman og Robert Hutchinson; Verdens velstand, Forlaget Hovedland, 1992, 192 s. HTML PDF
Jørn Loftager
POLITICA c/o institut for Statskundskab Universitetsparken, 800 Århus C HTML PDF
Der er ingen nekrologer
Modtagne bøger HTML PDF
N/A N/A
[Ingen Titel] HTML PDF
N/A N/A
Om forfatterne HTML PDF
N/A N/A
Indledning HTML PDF
Ole Nørgaard
Abstracts HTML PDF
N/A N/A
Redaktionelt HTML PDF
N/A N/A