Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 109 (1971) - 5-6

Indholdsfortegnelse

FORHANDLINGERNE VED DET NORDISKE NATIONALØKONOMISKE MØDE I KØBENHAVN DEN 28.-30. AUGUST 1969 HTML PDF
N/A N/A
SOCIALREFORM OG SOCIALPOLITIK I SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV HTML PDF
H. C. SEIERUP
KUNDSKAB SOM PRODUKTIONSFAKTOR: EN KOMMENTAR HTML PDF
Jens Lunde
NATIONALØKONOMISK FORENINGS GENERALFORSAMLING 1971 Den 14. oktober 1971 afholdt foreningen sin årlige generalforsamling. HTML PDF
N/A N/A
AFVANDRINGEN FRA LANDBRUGET HTML PDF
G. VIBY MOGENSEN
KUNDSKAB SOM PRODUKTIONSFAKTOR: ET SVAR HTML PDF
Thorkil Kristensen
PERSPEKTIVPLAN, SKATTEBYRDE OG SKATTESYSTEM HTML PDF
GUNNAR THORLUND JEPSEN
NYERE UDDANNELSESØKONOMISK LITTERATUR HTML PDF
Svend Tychsen
OM TOLDUNIONER OG ØKONOMISK INTEGRATION HTML PDF
Birger Dan Nielsen
PENGEPOLITIK I ÅBNE ØKONOMIER HTML PDF
NIELS THYGESEN
DECENTRALISERET PLANLÆGNING ILLUSTRERET VED UNIVERSITETSBUDGETTERING HTML PDF
HANS JØRGEN RASMUSEN
H. Winding Pedersen og Kjeld Scherfig, red.: Strukturproblemer i erhvervslivet. Studier fra Københavns Universitets Økonomiske Institut, nr. 18. København: Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler (Gad), 1971. 247 pp. Pris: Kr. 69,00. HTML PDF
Niels Banke
Carl Erik Sørensen : Kreditmarkedet og industriens ekspansion. København: Den Danske Landmandsbank, 1971. 250 pp. Pris: Gratis. HTML PDF
Ole Zacchi
Robert A. Mundell og Alexander K. Swoboda, red.: Monetary problems of the international economy. Chicago og London: The Chicago Univercity Press, 1969. 405 pp. Pris: £ 5,65. HTML PDF
Claus Vastrup
Harry Nyström: Retail pricing: An integrated economic and psychological approach. Stockholm: Economic Research Institute at the Stockholm School of Economics, 1970. 284 pp. Pris: Sv. kr. 45,00. HTML PDF
Niels Banke
NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT HTML PDF
N/A N/A
NATIONALØKONOMISK FORENING HTML PDF
N/A N/A
[Ingen Titel] HTML PDF
N/A N/A
DANMARKS NATIONALBANK BALANCE DEN 30. APRIL 1972 HTML PDF
N/A N/A