Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 109 (1971) - 5-6

Indholdsfortegnelse

FORHANDLINGERNE VED DET NORDISKE NATIONALØKONOMISKE MØDE I KØBENHAVN DEN 28.-30. AUGUST 1969
SOCIALREFORM OG SOCIALPOLITIK I SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV
H. C. SEIERUP
KUNDSKAB SOM PRODUKTIONSFAKTOR: EN KOMMENTAR
Jens Lunde
NATIONALØKONOMISK FORENINGS GENERALFORSAMLING 1971 Den 14. oktober 1971 afholdt foreningen sin årlige generalforsamling.
AFVANDRINGEN FRA LANDBRUGET
G. VIBY MOGENSEN
KUNDSKAB SOM PRODUKTIONSFAKTOR: ET SVAR
Thorkil Kristensen
PERSPEKTIVPLAN, SKATTEBYRDE OG SKATTESYSTEM
GUNNAR THORLUND JEPSEN
NYERE UDDANNELSESØKONOMISK LITTERATUR
Svend Tychsen
OM TOLDUNIONER OG ØKONOMISK INTEGRATION
Birger Dan Nielsen
PENGEPOLITIK I ÅBNE ØKONOMIER
NIELS THYGESEN
DECENTRALISERET PLANLÆGNING ILLUSTRERET VED UNIVERSITETSBUDGETTERING
HANS JØRGEN RASMUSEN
H. Winding Pedersen og Kjeld Scherfig, red.: Strukturproblemer i erhvervslivet. Studier fra Københavns Universitets Økonomiske Institut, nr. 18. København: Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler (Gad), 1971. 247 pp. Pris: Kr. 69,00.
Niels Banke
Carl Erik Sørensen : Kreditmarkedet og industriens ekspansion. København: Den Danske Landmandsbank, 1971. 250 pp. Pris: Gratis.
Ole Zacchi
Robert A. Mundell og Alexander K. Swoboda, red.: Monetary problems of the international economy. Chicago og London: The Chicago Univercity Press, 1969. 405 pp. Pris: £ 5,65.
Claus Vastrup
Harry Nyström: Retail pricing: An integrated economic and psychological approach. Stockholm: Economic Research Institute at the Stockholm School of Economics, 1970. 284 pp. Pris: Sv. kr. 45,00.
Niels Banke
NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT
NATIONALØKONOMISK FORENING
[Ingen Titel]
DANMARKS NATIONALBANK BALANCE DEN 30. APRIL 1972