160 Højesterets- og Overretsdomme, 1840—90, vedrørende Ledelsen af private Foreninger, saasom Sparekasser, Syge- og Begravelseskasser, Forsikringsselskaber og Velgørenhedsforeninger, Aktieselskaber etc. Samlede af Thorvald Kornerup, cand. polit., og O. C. Hollnagel Jensen, cand. jur. Kbhvn., i Komm. hos V. Thaning & Appel. (52 S.)


Fuld tekst:

HTML PDF


Hosted af Det Kongelige Bibliotek - Danmarks National Bibliotek og Københavns Universitets Bibliotek / Hosted by the Royal Library - National Library of Denmark and Copenhagen University Library