Afsluttende redegørelse fra indkomstskatteudvalget. Betænkning, 824. København: Statens Trykningskontor, 1977. 73 pp.

N/A N/A

Fuld tekst:

HTML PDF


Hosted af Det Kongelige Bibliotek - Danmarks National Bibliotek og Københavns Universitets Bibliotek / Hosted by the Royal Library - National Library of Denmark and Copenhagen University Library