Arbejdslønnen i København. Cordt Trap. Arbejdslønnen i København med Nabokommuner i Aarct 1898. Udgivet af Københavns Kommunalbestyrelse. København 1900. Lehmann & Stage. (XX og 72 S. 410).

Adolph Jensen

Fuld tekst:

HTML PDF


Hosted af Det Kongelige Bibliotek - Danmarks National Bibliotek og Københavns Universitets Bibliotek / Hosted by the Royal Library - National Library of Denmark and Copenhagen University Library