Arbejdsløshedslovgivnfngen i Danmark gennem 25 Aar 1907—1932. Redaktion: Arbejdsdirektør AAGE VATER. Kbh. 1932. 208 S.

Even Marstrand

Fuld tekst:

HTML PDF


Hosted af Det Kongelige Bibliotek - Danmarks National Bibliotek og Københavns Universitets Bibliotek / Hosted by the Royal Library - National Library of Denmark and Copenhagen University Library