Læreres vilkår for at udvikle en naturfaglig kultur omkring natur/teknik

Martin Krabbe Sillasen, Paola Valero, Søren Chr. Sørensen

Resumé


Udvalgte resultater fra en empirisk undersøgelse af natur/teknik-læreres karakteriseringaf og holdning til forskellige samarbejdsrelationer og faktorer der kan støtte udviklingen af lokalenaturfaglige kulturer på deres skole, præsenteres og diskuteres. Begrebet naturfaglig kultur i relationtil natur/teknik diskuteres med den hensigt at pege på at spørgeskemaundersøgelsen giver vigtigeoplysninger om lærernes opfattelse af deres egen praksis og de elementer som har betydning for atændre lokale naturfaglige kulturer. Resultaterne viser bl.a. at natur/teknik-lærerne oftest samarbejdertæt på egen praksis med kolleger om deres natur/teknik-undervisning, at disse kolleger ikke nødvendigviser natur/teknik-lærere, men at de opfatter samarbejdet med andre natur/teknik-lærere somvigtigst for deres undervisning.

Fuld tekst:

PDF


Hosted af Det Kongelige Bibliotek - Danmarks National Bibliotek og Københavns Universitets Bibliotek / Hosted by the Royal Library - National Library of Denmark and Copenhagen University Library.