Kvaliteter ved reformer af naturfagsundervisning i Danmark - læreres ressourcer og roller i reformprocesser

Martin K. Sillasen, Peer S. Daugbjerg, Jette R. Schmidt, Paola Valero

Resumé


Artiklen analyserer kvaliteten af tre reforminitiativer rettet mod folkeskolens naturfag: revisioneraf naturfagenes målsætninger i folkeskolen, tilskud til folkeskolelæreres naturfagsdidaktiskeefteruddannelse og ændringer i grunduddannelsen til folkeskolelærer i naturfag. Reforminitiativerneanalyseres ud fra læreres muligheder for at investere ressourcer i reformerne. Analysen viser at lærernehar haft varierende grad af indflydelse på implementeringen i skolens hverdag. Dette har skabt enubalance mellem lærernes og andre aktørers roller og investering af ressourcer, og dermed forringeskvaliteten af reformernes implementering. The quality of three reform initiatives in science education in Denmark isanalyzed: reform of the central aims, reform of in-service teacher trainingprogrammes and reform of pre-service science teacher training. The analysisfocuses on teachers’ possibilities and constraints to invest resources in implementingreforms. The analysis indicates that teachers have had various degreesof possibilities for implementing the reforms. This situation has created animbalance between teachers’ and other actors’ investments in resources, whichreduces the quality of the reforms.

Fuld tekst:

PDF


Hosted af Det Kongelige Bibliotek - Danmarks National Bibliotek og Københavns Universitets Bibliotek / Hosted by the Royal Library - National Library of Denmark and Copenhagen University Library.