IBSME – inquiry-based science and mathematics education

Claus Michelsen

Resumé


Med valget af IBSME som tema sætter årets MONA-konference fokus på en aktuelnaturfags- og matematikdidaktisk metode hvor der foreligger såvel nationale sominternationale erfaringer fra undervisningspraksis. Akronymet IBSME står for inquirybasedscience and mathematics education. Der er tale om en elevstyret problem- ogundersøgelsesbaseret tilgang til undervisningen i naturfag og matematik hvor derlægges vægt på nysgerrighed og observationer fulgt af elevstyret problemløsning ogeksperimentelt arbejde.

Fuld tekst:

PDF


Hosted af Det Kongelige Bibliotek - Danmarks National Bibliotek og Københavns Universitets Bibliotek / Hosted by the Royal Library - National Library of Denmark and Copenhagen University Library.