Tre paradigmer i medieforskningen

Joshua Meyrowitz

Abstract


I en tid med stadig flere typer medier og hvor medieforskning dækker
snart sagt alle mulige forskningsområder, giver Joshua Meyrowitz´
artikel et aktuelt bud på tre overordnede paradigmer for forståelsen af
medierne. Hvad er folks - særligt medieforskernes - opfattelse af medi-
erne? Forfatteren opererer analytisk med tre mediemetaforer: Medierne
som kanaler, som sprog og som miljøer. Det er konkurrende opfattelser
af medier, som forskerne ofte ikke formulerer eller erkender eksplicit.
Den manglende klarhed omkring ens mediemetaforiske grundlag fører
til uoverensstemmelser og misforståelser. Når grænserne for hver opfat-
telse derimod trækkes op, påpeger Meyrowitz, skabes samtidig ønskerne
for at forstå og bruge andre opfattelser. Den nødvendige mediemetafo-
riske brobygning for forståelse af vor tid, kan først da opstå. Artiklen er
oversat af Gunhild Wernblad.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7146/mediekultur.v13i26.1090

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you or any content at your own computer.
OK


ISSN: 1901-9726

Hosted by the Royal Danish Library