Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

Daniel Dayan, Elihu Katz

Abstract


Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV-
mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe,
Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også
interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og
der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne.

Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det
interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder.
Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul-
turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV-
ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere,
men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere
disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys
begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate-
høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den
politiske offentlighed?

I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal
munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder
"transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer,
at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en
ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand-
lingen af kulturelle opfattelser og værdier.

Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på
såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner) som filosofiske
(Bakhtin, Baudrillard), sprogteoretiske (Austin) og traditionelt samfunds-
videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin) arbejder.

I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative
over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås
de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur.

Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat
af Kim Schrøder.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7146/mediekultur.v4i9.789

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you or any content at your own computer.
OK


ISSN: 1901-9726

Hosted by the Royal Danish Library