Mediernes lyd. En multimodal analysemetode

Birger Langkjær

Abstract


Der er en voksende mængde af akademiske artikler og bøger om lyd i medier. Særligt filmen er velbeskrevet, men også andre områder er i vækst. Artiklen ser derfor udfordringen i at integrere forståelsen af lyd i den øvrige medieforskning, frem for at fastholde lyden med status af et særligt område. En væsentlig barriere for denne integration er manglen på konkrete redskaber til at analysere lydens rolle og funktion i audiovisuelle medier. Artiklen gør derfor tre ting: 1) Den peger på en række fundamentale træk ved lyd som kræver særlig opmærksomhed, 2) den ser på, hvordan lyden indgår i mere omfattende multimodale sammenhænge og 3) den giver en række anvisninger på, hvordan man med fordel og med præcision til følge kan inddrage det lydlige i analysen af medier.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7146/mediekultur.v22i40.440

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you or any content at your own computer.
OK


ISSN: 1901-9726

Hosted by the Royal Danish Library