Forskning i tegneserier

Authors

  • Hans-Christian Christiansen

DOI:

https://doi.org/10.7146/mediekultur.v15i30.1142

Abstract

Der har altid eksisteret akademisk mistro over for massekultur. Som en følge heraf har der været en tendens i forskningen til kun at betragte fel- tets modtagereffekt eller indskrive fænomenet i pessimistiske kulturbe- skrivelser: Den tidlige forskning i tegneserien har således i høj grad været præget af opremsninger af negative effekter, og indtil 60'erne var forskningsfeltet karakteriseret ved et meget begrænset analytisk per- spektiv. I slutningen af 60'erne blev tegneserien imidlertid ”opdaget” af litteraturteorien, der især betonede tegneseriens sociologiske og ideolo- giske aspekter, og tillige blev tegneserien i 60'erne genstand for semio- tisk funderet analyse i kølvandet på en voksende interesse for masse- kultur. Med denne interesse for massekultur og en begyndende kulturel institutionalisering af tegneserien i Frankrig og Belgien tegnede der sig efterhånden konturerne af en tegneserieteori.

Downloads

Published

1999-09-04

How to Cite

Christiansen, H.-C. (1999). Forskning i tegneserier. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 15(30), 14 pages. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v15i30.1142