Mobil læring på danske universiteter

Forfattere

  • Inger-Marie Christensen E-læringskonsulent SDU Universitetspædagogik, Syddansk Universitet.
  • Mikkel Godsk Teamleder og e-læringskonsulent Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet.

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v6i10.7957

Nøgleord:

universitetspædagogik, it, medier, mobil læring

Resumé

Tallene for 2012 taler for sig selv. Ca. 60 % af den voksne, danske befolkning ejer en smartphone og hele 75 % af de 15-34 årige (FDB Analyse, 2012). Andelen af befolkningen, der anvender en mobiltelefon til at gå på nettet er mere end fordoblet i løbet af 2 år (fra 23 % i 2010 til 55 % i 2012), ligesom de mobile aktiviteter har ændret sig mod en mere intensiv anvendelse af apps, sociale netværk, e-bøger og andre former for interaktive multimedier (Danmarks Statistik, 2012; Pew Internet, 2012; GSMA, 2011). 20 % af befolkningen ejer nu også en tablet-pc og denne andel er i kraftig vækst (FDB Analyse, 2012). Både på danske gymnasier og i universitetssammenhæng ser man ligeledes en stigende interesse for den mobile teknologi og dens anvendelse i undervisningen.

Uddannelsesinstitutionerne ønsker bl.a. at tilbyde fleksibel adgang til undervisningsmaterialer samt at understøtte aktiv og studenter-centreret læring (Odder Gymnasium, 2012; Johnson et al., 2012; Johnson et al., 2013), og de studerende ønsker at gøre brug af de devices, der allerede er en naturlig del af deres andre gøremål og uformelle læringsaktiviteter (Uys, 2012; Johnson et al., 2013; GSMA, 2011)[1]. Alt dette giver helt nye udfordringer og muligheder for universitetsundervisningen, for selvom teknologien er flittigt brugt til fx underholdning, kommunikation og informationssøgning, er det ikke altid klart, hvorledes den bedst kan benyttes til undervisningsaktiviteter. Det er derfor med fornøjelse, at vi i dette nummer af LOM kan præsentere en samling af artikler med dugfriske erfaringer om brugen af mobil teknologi i undervisningen. Artiklerne beretter om gode erfaringer ved brug af mobile teknologier såvel som udfordringer og barrierer. Du kan finde konkrete eksempler på, hvordan teknologien er blevet anvendt til forskellige undervisningsaktiviteter så som forelæsninger, til vejledning, i forbindelse med eksamen og i laboratorieundervisning, ligesom flere af teknologiens undervisningsmæssige potentialer (såkaldte “affordances”, jf. Norman, 1988) bliver identificeret. Vi håber på, at dette nummer kan være med til at give et klarere billede af, hvad mobil læring er, og herunder også, hvad der kendetegner teknologien.


[1] Denne form omtales også som “BYOD”-bevægelsen - “bring your own device”.

Downloads

Publiceret

2013-02-21

Citation/Eksport

Christensen, I.-M., & Godsk, M. (2013). Mobil læring på danske universiteter. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 6(10). https://doi.org/10.7146/lom.v6i10.7957