Mobilapplikationers potentiale til understøttelse af specialeprocessen

  • Nicholai Friis Pedersen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, AU
  • Charlotte Albrechtsen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, AU,
  • Tine Wirenfeldt Jensen Center for Undervisningsudvikling & Digitale medier, Arts, AU
Nøgleord: App, specialeproces, motivation, personalisering

Resumé

Med afsæt i en case om udviklingen af en mobilapplikation til at understøtte specialestuderendes proces argumenterer artiklens forfattere for, at der eksisterer et stort og uudnyttet potentiale i forhold til at udvikle læringsunderstøttende apps til smartphones, ikke mindst når det gælder læreprocesser, der foregår uden for skemalagte undervisningsforløb på universitetsuddannelserne, såsom specialeforløbet. En gennemgang af den pædagogiske litteratur om specialeprocessen skaber grundlag for at vie begreberne personalisering og motivation særlig opmærksomhed i forhold til specialeapp-casen.

Central to this article is the case of developing a mobile application to support the process of writing a Master’s thesis. The authors argue for the existence of a large and unexploited potential in respect to developing academic learning apps for smartphones, especially apps supporting learning processes that do not take place within scheduled university courses, such as the process of writing the Master’s thesis. A review of the pedagogical literature on this process serves as the basis for bestowing special attention to the concepts of customization and motivation in the case of the Master’s thesis app.

Forfatterbiografier

Nicholai Friis Pedersen, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, AU
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, AU, videnskabelig assistent
Charlotte Albrechtsen, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, AU,
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, AU, ph.d., AC-medarbejder
Tine Wirenfeldt Jensen, Center for Undervisningsudvikling & Digitale medier, Arts, AU
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, AU, teamleder og ph.d.-studerende.
Publiceret
2013-02-21
Citation/Eksport
Pedersen, N., Albrechtsen, C., & Jensen, T. (2013). Mobilapplikationers potentiale til understøttelse af specialeprocessen. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 6(10). https://doi.org/10.7146/lom.v6i10.7294