Bent Gram, Indføring i rentesregning og finanskalkulation, Handelshøjskolen i København, Undervisningsmaterialer nr. 27, Einar Harcks Forlag, København

 

Ledelse og Erhvervsøkonomi/Handelsvidenskabeligt Tidsskrift/Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, Bind 28 (1964)

Bent Gram, Indføring i rentesregning og finanskalkulation, Handelshøjskolen i København, Undervisningsmaterialer nr. 27, Einar Harcks Forlag, København

Erik Johnsen

Side 259

Formålet med Bent Grams fremstilling er at lære os at regne med rente og rentes rente på de normale finansielle transaktioner, vi måtte komme ud for som låntagere og for nogles vedkommende som administratorer for långivere, subs, som selvstændige sådanne.

Dette formål er nået på en særdeles
nydelig måde.

Gram tager os ud af realklassen og fører os med sikker hånd henover annuiteter, kassekreditter, faste lån og serielån og disse låneformers omkostninger

Side 260

(.:: praktiske regneproblemer helt op til diplomprøvcn i bankvæsen ved Handels-1 jskolen i Kobenhavn. Dette er tilstrækkeligt for de fleste praktikere, som i bo. ;p (.:n kan finde konkrete eksempler på netop det finansieringsproblem, de selv står overlor at skulle omkostningsberegne.Hosted af Det Kongelige Bibliotek - Danmarks National Bibliotek og Københavns Universitets Bibliotek / Hosted by the Royal Library - National Library of Denmark and Copenhagen University Library. ISSN: 0902-3704