Tidsskrift.dk


Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige- og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst. Basen indholder primært danske videnskabelige tidsskrifter.
Portalens materialer kan læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden, som nye tidsskrifter kommer til, og udgiverne tillader adgang til det.

Faglige- og videnskabelige tidsskrifter:

» Aktualitet - Litteratur, kultur og medier
» Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol
» Bibliotekshistorie
» Carl Nielsen Studies
» Culture and History
» Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
» Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
» Fortid og Nutid
» Forum for Idræt
» Fra Krig og Fred
» Fra Ribe Amt
» Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger
» Geografisk Tidsskrift
» Historie
» Historisk Tidsskrift
» Historisk Årbog for Roskilde Amt
» Jernbanehistorie
» Kierkegaardiana
» Kvinder Køn og Forskning
» Ledelse og Erhvervsøkonomi
» MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
» NanoVidenskab KU
» Nationaløkonomisk Tidsskrift 
» NJWLS (Nordic Journal of Working Life Studies)
» Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
» Politica
» Politik
» Prototyper – Studier i Design
» Rambam. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning
» Res cogitans
» Revue Romane
» Scandinavian Political Studies
» SIGNS
» Skriftserien Socialt Arbejde
» Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality
» Studier i læreruddannelse og -profession
» Sundhedsprofessionelle studier
» Sønderjydske Årbøger
» Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling
» Tidsskriftet Antropologi
» Torture JournalKulturtidsskrifter:

» Bogvennen
» Magasin fra Det Kongelige Bibliotek

Registre:

» Dansk Varemærketidende
» Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene

Årbøger:

» Københavns Universitets Årbog

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

Sidehovede logo

Periskop

Periskop blev stiftet som forening i 1998. Tidsskriftet tilrettelægges af skiftende temaredaktioner og udkommer ca. 2 gange årligt.  I hvert nummer belyses et aktuelt kunsthistorisk og/eller kunstteoretisk tema i artikler, essays, debatter og anmeldelser. Tidsskriftet er tilknyttet Afdeling for Kunsthistorie, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, og redaktionen består af forskere og studerende.

Sidehovede logo

Politica

Tidsskriftet Politica er et dansk videnskabeligt tidsskrift inden for politisk videnskab. Det udgives af medarbejdere ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og ved Syddansk Universitet. Tidsskriftet er tilgængeligt på tidsskrift.dk fra 1968 til 2014.

 Ydeligere information om tidsskriftet Politica 

Hvor også nyere numre kan ses. Kontakt til redaktionen: politica@ps.au.dk

Artiklerne i Politica kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.

Sidehovede logo

Politik

Politik er et tværfagligt samfundsvidenskabeligt tidsskrift, der bringer artikler om politik ud fra mangfoldige akademiske perspektiver.

Redaktionen ligger vægt på faglighed sikret gennem anonym refereebedømmelse, formidling, som gør Politik tilgængelig uden for universitets mure og endelig politisk relevans.

Hvert nummer af Politik består af tre sektioner:

Se tidligere udgaver her.  

Artikelbidrag skal sendes til chefredaktør Christian Rostbøll på cr@ifs.ku.dk.

Sidehovede logo

Prototyper – Studier i design

Tidsskrift med bidrag fra studerende på designuddannelserne på SDU’s campus i Kolding. Prototyper er et inspirationskatalog af gode opgaver på uddannelserne og en kanal for en opdyrkelse af et refleksivt sprog om design.  

1 - 4 af 4 elementer