Tidsskrift.dk


Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige- og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst. Basen indholder primært danske videnskabelige tidsskrifter.
Portalens materialer kan læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden, som nye tidsskrifter kommer til, og udgiverne tillader adgang til det.

Faglige- og videnskabelige tidsskrifter:

» Aktualitet - Litteratur, kultur og medier
» Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol
» Bibliotekshistorie
» Carl Nielsen Studies
» Culture and History
» Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
» Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
» Fortid og Nutid
» Forum for Idræt
» Fra Krig og Fred
» Fra Ribe Amt
» Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger
» Geografisk Tidsskrift
» Historie
» Historisk Tidsskrift
» Historisk Årbog for Roskilde Amt
» Jernbanehistorie
» Kierkegaardiana
» Kvinder Køn og Forskning
» Ledelse og Erhvervsøkonomi
» MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
» NanoVidenskab KU
» Nationaløkonomisk Tidsskrift 
» NJWLS (Nordic Journal of Working Life Studies)
» Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
» Politica
» Politik
» Prototyper – Studier i Design
» Rambam. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning
» Res cogitans
» Revue Romane
» Scandinavian Political Studies
» SIGNS
» Skriftserien Socialt Arbejde
» Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality
» Studier i læreruddannelse og -profession
» Sundhedsprofessionelle studier
» Sønderjydske Årbøger
» Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling
» Tidsskriftet Antropologi
» Torture JournalKulturtidsskrifter:

» Bogvennen
» Magasin fra Det Kongelige Bibliotek

Registre:

» Dansk Varemærketidende
» Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene

Årbøger:

» Københavns Universitets Årbog

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

Sidehovede logo

Bibliotekshistorie

Videnskabeligt uregelmæssigt udkommende årbogslignende tidsskrift udg. af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab siden 1985. Bind 10 udkom i 2012. Alle bind er retrodigitaliseret.

Bibliotekshistorie har til formål at udbrede kendskab til og interesse for bibliotekshistorie med særlig henblik på danske forhold. Ud over videnskabelige afhandlinger bringes af og til interviews med centrale bibliotekspersoner samt foreningsmeddelelser.


Sidehovede logo

Bogvennen

Forenings- og fagtidsskrift for bog- og bibliotekvæsen, udgivet siden 1890 af Forening for Boghaandværk (stiftet 1888), først som Aarskrift. Forening for Boghaandværk, derefter som Bogvennen, med uregelmæssig udgivelsesfrekvens indtil 1925 (intet udk. 1892, 1911-1912, 1914-1917, 1919-1920, 1922-1924), derefter årligt eller toårligt (udk. dog ikke 1932-1933, 1941, 1995-1996). Med undertitlen Aarbog for Bogkunst og Boghistorie 1926-31, med undertitlen Meddelelser fra Forening for Boghaandværk 1934-45, fra 1946 igen med undertitlen Aarbog for Bogkunst og Boghistorie.

Afhandlinger, artikler og anmeldelser inden for bogvæsen, bibliotekshistorie, håndskriftsstudier, litteratur- og tilgrænsende kulturhistorie. Tidsskriftet/årbogen er retrodigitaliseret 1890-2008. Alfabetisk forfatterregister samt årgangsregister 1890-2008 online ved Lisbet Crone Jensen.


1 - 2 af 2 elementer