Tidsskrift.dk


Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige- og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst. Basen indholder primært danske videnskabelige tidsskrifter.
Portalens materialer kan læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden, som nye tidsskrifter kommer til, og udgiverne tillader adgang til det.

Faglige- og videnskabelige tidsskrifter:

» Aktualitet - Litteratur, kultur og medier
» Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol
» Bibliotekshistorie
» Carl Nielsen Studies
» Culture and History
» Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
» Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
» Fortid og Nutid
» Forum for Idræt
» Fra Krig og Fred
» Fra Ribe Amt
» Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger
» Geografisk Tidsskrift
» Historie
» Historisk Tidsskrift
» Historisk Årbog for Roskilde Amt
» Jernbanehistorie
» Kierkegaardiana
» Kvinder Køn og Forskning
» Ledelse og Erhvervsøkonomi
» MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
» NanoVidenskab KU
» Nationaløkonomisk Tidsskrift 
» NJWLS (Nordic Journal of Working Life Studies)
» Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
» Politica
» Politik
» Prototyper – Studier i Design
» Rambam. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning
» Res cogitans
» Revue Romane
» Scandinavian Political Studies
» SIGNS
» Skriftserien Socialt Arbejde
» Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality
» Studier i læreruddannelse og -profession
» Sundhedsprofessionelle studier
» Sønderjydske Årbøger
» Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling
» Tidsskriftet Antropologi
» Torture JournalKulturtidsskrifter:

» Bogvennen
» Magasin fra Det Kongelige Bibliotek

Registre:

» Dansk Varemærketidende
» Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene

Årbøger:

» Københavns Universitets Årbog

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

NJWLS

Nordic Journal of Working Life Studies  - Nordisk Arbejdslivsstudier er et internationalt, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv, som udkommer på engelsk. Tidsskriftet er kurateret af et redaktionsudvalg af 8-15 medlemmer fra Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark. Det Kgl. Bibliotek, Danmark, er vært for tidsskriftet, der udgives gratis for alle som Open Access.
Tidsskriftet har til formål at styrke udvekslingen af erfaringer, perspektiver, metoder og resultater af nordisk arbejdslivforskning på tværs af de nordiske lande, og fremme nordisk arbejdslivforskning internationalt.

Vi beklager, men på grund af overflytning af tidsskriftet, kan der desværre være  problemer med DOI  og viderestilling af DOI i en kort periode indtil alle opdateringer er gennemført via Crossref. 

Sidehovede logo

MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik

MONA er et fagfællebedømt tidsskrift for primært undervisere inden for matematik og naturfagene, men også for forskere og formidlere med interesse for de matematik- og naturfagsdidaktiske områder. Tidsskriftet er udkommet siden 2005- og udkommer kvartalsvis. Der er fuld adgang for abonnenter og forsinket åben adgang til dele af tidsskriftet (fuld adgang til hele indholdet efter 1 år).

Som abonnent kan du få fuld elektronisk adgang ved at skrive til mona@ind.ku.dk og oplyse dit navn og abonnementsnr.

NanoVidenskab KU

Sidehovede logo

Nationaløkonomisk Tidsskrift

Tidsskriftets hovedformål er at være forum for præsentation af og debat om undersøgelser af dansk økonomi på videnskabeligt plan samt at formidle forskningsresultater og at fremme den faglige debat om økonomisk-politiske emner.

Tidsskriftet er tilgængeligt elektronisk fra 1873 til 1997, og kan søges fra denne side.

Sidehovede logo

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

NTfK er et videnskabeligt tidsskrift henvendt til forskere og andre fagpersoner med interesse for strafferetlige eller kriminologiske emner. Tidsskriftet udfylder desuden en kriminalpolitisk funktion i en fællesnordisk sammenhæng og rummer derfor også debatartikler henvendt til en bredere personkreds, herunder bl.a. politikere og journalister.
NTfK fokuser navnlig på aktuelle emner, herunder især nye og væsentlige forskningsresultater med et nordisk (og i nogen grad EU-) perspektiv. Foruden artikler og debatindlæg indeholder tidsskriftet boganmeldelser, nekrologer, lister med ny relevant litteratur og (en gang årligt) et kort referat af aktiviteten i hver af de nordiske kriminalistforeninger.

Sidehovede logo

Periskop

Periskop blev stiftet som forening i 1998. Tidsskriftet tilrettelægges af skiftende temaredaktioner og udkommer ca. 2 gange årligt.  I hvert nummer belyses et aktuelt kunsthistorisk og/eller kunstteoretisk tema i artikler, essays, debatter og anmeldelser. Tidsskriftet er tilknyttet Afdeling for Kunsthistorie, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, og redaktionen består af forskere og studerende.

Sidehovede logo

Politica

Tidsskriftet Politica er et dansk videnskabeligt tidsskrift inden for politisk videnskab. Det udgives af medarbejdere ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og ved Syddansk Universitet. Tidsskriftet er tilgængeligt på tidsskrift.dk fra 1968 til 2014.

 Ydeligere information om tidsskriftet Politica 

Hvor også nyere numre kan ses. Kontakt til redaktionen: politica@ps.au.dk

Artiklerne i Politica kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.

Sidehovede logo

Politik

Politik er et tværfagligt samfundsvidenskabeligt tidsskrift, der bringer artikler om politik ud fra mangfoldige akademiske perspektiver.

Redaktionen ligger vægt på faglighed sikret gennem anonym refereebedømmelse, formidling, som gør Politik tilgængelig uden for universitets mure og endelig politisk relevans.

Hvert nummer af Politik består af tre sektioner:

Se tidligere udgaver her.  

Artikelbidrag skal sendes til chefredaktør Christian Rostbøll på cr@ifs.ku.dk.

Sidehovede logo

Prototyper – Studier i design

Tidsskrift med bidrag fra studerende på designuddannelserne på SDU’s campus i Kolding. Prototyper er et inspirationskatalog af gode opgaver på uddannelserne og en kanal for en opdyrkelse af et refleksivt sprog om design.  

Rambam. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning

Rambam er et fagvidenskabeligt tidsskrift omhandlende dansk jødisk historie ‪inden for områderne kunst, kultur, litteratur og politik. Tidsskriftet bringer original forskning, debatfora, personberetninger og genealogiske fund samt anmeldelser med rod i en dansk jødisk kontekst.‬

res_cogitans

Res Cogitans er et elektronisk/online filosofisk tidsskrift (som har hjemme på) Syddansk Universitet, Odense. Skriftets sigte er at skabe et forum for filosofisk diskussion på et højt niveau, uden at kræve nogen specifik metode eller filosofisk orientering. Artikler der beskæftiger sig med emner der grænser op til filosofi, såsom psykologi, lingvistik, litteraturteori, kunstig intelligens, videnskabshistorie, sociologi, religion, teologi, kulturstudier etc. kan også accepteres hvis redaktionen vurderer at de har tilstrækkelig filosofisk betydning.

Sidehovede logo

Revue Romane

Revue Romane er et videnskabeligt internationalt, anonymt peer-review'et tidsskrift for romansk sprog- og litteraturvidenskab, grundlagt i 1966 (fuldtekst 1966-2003). De publicerede artikler repræsenterer spydspidsforskning - typisk med teoretiske og/eller metodiske konsekvenser - inden for de nævnte områder. Revue Romane bringer desuden anmeldelser af væsentlige videnskabelige nyudgivelser. Tidsskriftet udkommer to gange årligt, i april og i oktober.

Revue Romane er et videnskabeligt internationalt, anonymt peer-review'et tidsskrift for romansk sprog- og litteraturvidenskab, grundlagt i 1966). De publicerede artikler repræsenterer spydspidsforskning - typisk med teoretiske og/eller metodiske konsekvenser - inden for de nævnte områder. Revue Romane bringer desuden anmeldelser af væsentlige videnskabelige nyudgivelser. Tidsskriftet udkommer to gange årligt, i april og i oktober.

Revue Romane findes som fuldtekst 1966-2003 på tidsskrift.dk.

Kontakt dansk redaktør: E-mail: revueromane@hum.ku.dk


Artiklerne i Revue Romane kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.
Sidehovede logo

Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene

Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene er udgivet siden 1889 af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og dennes forgængere. De er retrodigitaliseret frem til og med 1989.
Anmeldelserne dækker oprettelse og nedlæggelse af firmaer, ændringer af firmanavne, ejerforhold, bestyrelsesmedlemmer og prokura.
For hvert år findes et register dækkende firmaer fra 1889 til og med det pågældende år med henvisning til år med sidetal for omtale.


Artiklerne i Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave (med hele årgange) og titel (enkelte numre) (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.SIGNS

Signs er et internationalt peer-reviewed elektronisk tidsskrift om semiotik i sindet, bevidstheden, sprog og kultur samt levende og livløse natur, og mulige forbindelser mellem dem.

Tidsskriftet er tværfaglig på grund af emnets karakter, som  udforsker  processer inden for kognition, kommunikation, mening og informationsudveksling.  Herunder de tværfaglige  filosofiske rammer, der beskæftiger sig med det specifikke semiotiske syn på kognitive, kommunikative og sociale processer.

Sidehovede logo

Scandinavian Political Studies

Publ. by the Political Science Association: Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden.

Nordisk, engelsksproget hovedfagtidsskrift inden for statskundskab/politisk videnskab, udg. siden 1966, først i årbogsform som Scandinavian Political Studies. A Yearbook,  vol. 1-12, fra 1978 kvartalsvis som Scandinavian Political Studies. A Journal. New Series, vol. 1-. Årbogen/tidsskriftet er retrodigitaliseret 1966-2000.

Afhandlinger, anmedelser og ”review articles”. Vols. for 1966-70 omfatter Bibliography of Scandinavian Political Science, 1960-69.  Tidsskriftet er tilgængelig på tidsskrift.dk fra 1966 og frem til 2000.

Sidehovede logo

Skriftserien Socialt Arbejde

Skriftserien fra Institut for Socialt Arbejde rummer arbejdspapirer og afrapporteringer fra empiriske projekter. Det rummer forskningsresultater, som vi finder vigtige at videreformidle,og som kan finde anvendelse på forskellige dele af vores uddannelse.

Publikationerne afspejler, at den forskning, som praktiseres på instituttet altid bygger på undersøgelser af, hvordan socialrådgiveres praksis folder sig ud. Der arbejdes i hvert projekt med forståelser og teorier om disse praksisser, og det er vores mål at udvikle og øge indsigter i socialt arbejde, og dermed kvalificere praksis samt grundlaget for uddannelsen af socialarbejdere.

Intentionen er derved at forbinde forskningsbaseret indsigt i praksis med uddannelse på såvel bachelor- som kandidatniveau.

Social Interaction. International Journal for Video-Based Studies of Human Sociality

Sidehovede logo

Studier i læreruddannelse og -profession

Studier i læreruddannelse og -profession er et Open Access tidsskrift, der er dedikeret til at understøtte og formidle forskning i og udvikling af læreruddannelse og lærerprofession. 

Tidsskriftet udgiver både forskningsbaserede artikler, der forud for publicering har gennemgået double-blind peer-review, samt formidlende artikler, der alene har gennemgået en vejledningsproces. 

For tidskriftets artikler gælder det, at de enten skrives indenfor et tema angivet af redaktionen eller uden for tema. Tema meddeles af redaktionen via Call for Papers og modtages inden for en given frist. Artikler uden for tema modtages og bedømmes/vejledes løbende.

Tidsskriftet er nationalt og etableret på initiativ af læreruddannelserne i fællesskab v/ Læreruddannelsens Ledernetværk (LNN).

Sundhedsprofessionelle studier

Sundhedsprofessionelle studier

Sundhedsprofessionelle studier er et elektronisk online tidsskrift for alle med interesse for og i de sundhedsfaglige professioner og sundhedsprofessionel praksis. Tidsskriftet ønsker at fremme og understøtte en stigende publiceringskultur, og har fokus på sundhedsprofessionel og pædagogisk praksis indenfor det sundhedsfaglige område. I tidsskriftet publiceres artikler og bidrag i form af empiriske studier, systematiske reviews, reviews, diskussionsartikler, konferencebidrag, abstracts, short reports, anmeldelser og debat, der har relevans for sundhedsfaglig praksis. Artikler og bidrag kan således være både empiriske og teoretiske, og kan indsendes som faglige artikler eller videnskabelige artikler. Indsendte artikler bedømmes af redaktionsgruppen. Tidsskriftet tilbyder videnskabelig peer review af akademiske artikler, hvor artiklerne bedømmes af et refereepanel med samme kvalitetskrav som internationale tidsskrifter. Alle bidrag bedømmes ydermere ift det faglige indhold samt saglighed ift etiske og politiske aspekter. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise bidrag, der ikke lever op til dette. Artikler kan publiceres på dansk eller engelsk.

Sønderjydske Årbøger

Sønderjyske Årbøger er udgivet siden 1889, fra 1923 med Historisk Samfund for Sønderjylland (http://www.hssdj.dk/) som udgiver.
Årgangene 1896, 1898, 1911 og 1915-22 udkom ikke. Årgang 1932 udgøres af Festskrift til H.P. Hanssen.
Historisk Samfund for Sønderjylland er også udgiver af den digitaliserede udgave af Sønderjyske Årbøger.

Årgang 2011 og frem vil senere blive digitaliseret i tilknytning til www.tidsskrift.dk.

Forud for digitaliseringen har Historisk Samfund for Sønderjylland indhentet tilladelse hos indehavere af ophavsrettigheder. Flere har dog ikke kunnet opspores. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsrettigheder, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen. Brug af billedmateriale o.l. til kommercielle formål forbydes.
 
Artiklerne i Sønderjyske Årbøger kan tilgås enten ved listning eller søgning.
 
I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).
 
Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.
 
Ikke-digital søgning kan foretages i Register til Sønderjyske Årbøger 1889-1988 (1989). Der findes oversigter over indholdet af årgangene 1989-99 i Sønderjyske Årbøger 1999 og af årgangene 2000-2014 i Sønderjyske Årbøger 2014.

Sidehovede logo

Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling

Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling er et videnskabeligt Open Access tidsskrift, hvis  formål er at publicere videnskabelige artikler inden for fagområderne film- og medievidenskab, filosofi, kommunikation og it, pædagogik og retorik.

Tidsskriftet fokuserer på studerende og unge forskeres arbejde.
Tidsskriftet er underlagt anonym fagfællebedømmelse, og alle artikler vurderes og kommenteres af to personer, dels en forsker og dels en ældre studerende fra det pågældende fagfelt.

Tidsskriftet udgives af Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.

Sidehovede logo

Tidsskriftet Antropologi

Tidsskriftet Antropologi udkom første gang i 1977 under navnet "Stofskifte", men ændrede i 1990 navnet til det nuværende. Tidsskriftet udkommer som temanumre, to gange årligt. Som et af Nordens førende antropologiske tidsskrifter afspejler Tidsskriftet Antropologi de forskellige tendenser, retninger og interesser, som på ethvert tidspunkt eksisterer inden for den antropologiske forskning, ikke blot i Danmark, men også i det øvrige Skandinavien. Tidsskriftet Antropologi er således ikke ideologisk forpligtet, men søger i kraft af alsidig, tematisk spændvidde både at stille skarpt på vigtige igangværende diskussioner og at udpege nye mulige emner til videre afsøgning. Tidsskriftet Antropologi er i disse år i rivende udvikling både redaktionelt og indholdsmæssigt. Mens størstedelen af de allerede udkomne numre er blevet udarbejdet af en samlet redaktion, er det nu forskellige temaredaktioner, der forestår den konkrete bearbejdning af det enkelte nummer. Dette muliggør ikke blot større spændvidde og dynamik, men garanterer samtidig engagement og indlevelse, da temaredaktioner sammensættes af folk med særlig interesse for nummerets specifikke emne. Tidsskriftet Antropologi er 'peer reviewed'.

Torture Journal

26 - 48 af 48 elementer