Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 5 (1926 - 1927) - 1

Indholdsfortegnelse

[Ingen Titel]
Otto Koefoed Petersen
Det 4. nordiske Historikermøde i København og Sorø 29. Juni-4. Juli 1926.
AXEL LINVALD
Metternich.
Axel Linvald
[Ingen Titel]
P. Munch
[Ingen Titel]
Hans Jensen
Caspar Paludan-Müller.
ELLEN JØRGENSEN
[Ingen Titel]
Hans Jensen
[Ingen Titel]
Ax. L.
Dansk Kongetals tusendaarige Traad.
GUDMUND SCHÜTTE
[Ingen Titel]
O. K. P.
[Ingen Titel]
Johs. Brøndum-Nielsen
3. Nyt om Krisen 1914 og Balkan-Politiken 1914—17.
Erik Møller
[Ingen Titel]
Hans Jensen
[Ingen Titel]
E. J.
Om Orla Lehmanns Del i Udkastet til Junigrundloven.
JENS MØLLER
[Ingen Titel]
Ax. L.
[Ingen Titel]
Poul Nørlund
[Ingen Titel]
Ax. L.
[Ingen Titel]
Ax. L.
[Ingen Titel]
Hans Jensen
[Ingen Titel]
E. J.
[Ingen Titel]
Svend Aakjær
[Ingen Titel]
[Ingen Titel]
E. Marquard
[Ingen Titel]
Hugo Matthiessen
[Ingen Titel]
Hans Jensen
[Ingen Titel]
P. N.
[Ingen Titel]
H. H-t
Det nye norske Værk om Tordenskiold.
A. P. TUXEN
[Ingen Titel]
Ellen Jørgensen
Historieforskernes internationale Organisation.
AAGE FRIIS
[Ingen Titel]
Ax. L.
[Ingen Titel]
Ax. L.
[Ingen Titel]
Ernst Larsen
[Ingen Titel]
Hans Jensen
[Ingen Titel]
M. M.
[Ingen Titel]
F. J. West
Nyere assyriologisk Litteratur.
Thorkild Jacobsen
[Ingen Titel]
E. J.
[Ingen Titel]
Otto Koefoed Petersen
[Ingen Titel]
E. J.
1. Skiftet efter Tordenskiold.
T. A. Topsøe-Jensen
[Ingen Titel]
B. K.
[Ingen Titel]
Ax. L.
[Ingen Titel]
Ax. L.
[Ingen Titel]
E. J.
Kong Gorm og Dronning Tyre.
VILH. LA COUR
2. Arkivlitteratur.
Axel Linvald
[Ingen Titel]
E.J
[Ingen Titel]
Bjørn Kornerup
[Ingen Titel]
Erik Møller
[Ingen Titel]
Joh. Steenstrup
[Ingen Titel]
Peder Hansen
[Ingen Titel]
Hugo Matthiessen
Alexander Rasmussen: Frederik Münter. Hans Levned og Personlighed. Kbhvn. 1925.
Bjørn Kornerup
André Tardieu og Franz v. Jessen: Slesvig paa Fredskonferencen Jan. 1919— Jan. 1920. — Slesvigsk Forlag 1926.
Erik Møller
Johan Carlie: Studium über die mittelniederdeutsche Urkundensprache der dänischen Königskanzlei von 1340-1430. Nebst einer Übersicht über die Kanzleiverhaltnisse. Lund. 1925.
A. Köcher
Vilhelm la Cour: Sjællands ældste Bygder. Kbh. 1927.1
K. Friis Johansen
Grevinde Leonora Christinas Jammers Minde. Tilrettelagt som Folkeudgave af Otto An- ' drup. Gyldendalske Boghan- del — Nordisk Forlag. 1926. — Leonora Christina Ulfeldt's Jammersminde. Udg.af Frie- da og Johs. Brøndum-Nielsen. Martins Forlag. 1926. ,
Louis Bobé
Caroline E. Andersen: Grams Historie. Kbh. 1926.
Svend Aakjær
Sofus Høgsbro: Brevveksling og Dagbøger udgivet af Hans Lund. I—II. 1923-25.
Povl Engelstoft
Det danske Folks Historie. Skrevet af danske Historikere. Red. Aage Friis, Axel Linvald, M. Mackeprang.
Erik Møller
Meddelelser om Dansk Historisk Forening i Aaret 1925.
Den Danske Historiske Forenings Vedtægter.