Age Fasmer Blomberg: De magre år. Odense 1600-1700. (Odense Universitetsforlag, 1980). 458 s., 200,85 kr.

 

Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 15 (1983 - 1985) 3

Age Fasmer Blomberg: De magre år. Odense 1600-1700. (Odense Universitetsforlag, 1980). 458 s., 200,85 kr.

Henrik Fode

Odenses 100 ars jubilaeum i 1988 skal fejres grundigt, og det gores bl.a. med udsendelsen af et stort 10 binds vaerk om by ens historic Naervaerende bind daekker blot 40 ar af byens historic men fylder til gengaeld ca. 450 sider. Resultatet er da ogsa blevet en umadelig grundig behandling, der lykkeligvis ses og beskrives pa baggrund af landets almindelige historic Selv om deter et stort ambitiost projekt, sa kan hele periodens historie ikke behandles sa indgaende, som Blomberg her har gjort, da det ville kraeve op mod 10.000 tryksider og dermed hele 20 bind af naervaerende

Bindet har faet titlen »De magre ar«, og dermed refererer titlen til arene efter svenskekrigen, en periode forfatteren har behandlet i sin meget omfattende disputats »Fyns vilkar under svenskekrigene«. Forfatteren er derfor uhyre fortrolig med perioden, med sine kilder og de behandlede omrader. Alt i byen belyses: de okonomiske forhold, herunder skatteudskrivning, bystyret, borgerskabet, ovrigheden foruden erhvervsliv med handel, handvaerk og skibsfart og hele det kulturelle omrade med skole og kirke foruden naturligvis de sociale forhold. Alt baerer praeg af forfatterens grundighed og indgaende kendskab til sin by og til kildematerialet. dematerialet.Den nysgerrige laeser kan derfor med stort udbytte studere forfatterens omhyggelige noter og kildehenvisninger.Hosted af Det Kongelige Bibliotek - Danmarks National Bibliotek og Københavns Universitets Bibliotek / Hosted by the Royal Library - National Library of Denmark and Copenhagen University Library.