Auktionsprotokol over Søren Kierkegaards bogsamling. Udgivet af H. P. Rohde. With English Text. (Det kongelige Bibliotek, 1967). LXXXII + 184 s.

 

Historie/Jyske Samlinger, Bind Ny række, 7 (1966 - 1967) 4

Auktionsprotokol over Søren Kierkegaards bogsamling. Udgivet af H. P. Rohde. With English Text. (Det kongelige Bibliotek, 1967). LXXXII + 184 s.

Ole Degn

En bogsamling kan sige meget om sin ejer. Dette gaelder maske ikke mindst, nar denne er en sa saerpraeget personlighed som Soren Kierkegaard. Derfor er det af vaerdi, at Det kongelige Bibliotek nu ved forfatteren, cand. mag. H. P. Rohde har udgivet protokollen fra auktionen 8.-10. april 1856 over Kierkegaards efterladte bogsamling. Udgaven indledes med en vaegtig afhandling om Kierkegaard som bogsamler, med skildring af hans made at omgas boger pa, hans sans for boger, hans forhold til tidens bogbindere.

Da protokollen med to tillaeg blot omfatter ca. 2800 titler, synes det klart, at den kun repraesenterer en ribbet bogsamling. Deter da ogsa lykkedes Rohde pa grundlag af boghandlerregninger m. m. at opstille en liste over yderligere godt 100 boger, som Kierkegaard rna have ejet. Som nogle til det hele tjener tre registre, over forfattere, udgivere og anonyme titler, kobere og ejere m. m.

Nar Rohde i sin afhandling bestemmer Kierkegaard som den maske storste bibliofil blandt danske forfattere (s. XLVI), bor man maske minde om en af Kierkegaards samtidige: Johan Ludvig Heiberg. Som bogsestetiker star han med sin forfinede smag nasppe tilbage for nogen.Hosted af Det Kongelige Bibliotek - Danmarks National Bibliotek og Københavns Universitets Bibliotek / Hosted by the Royal Library - National Library of Denmark and Copenhagen University Library.