Gennemse titelindeks


 
Nummer Titel
 
Nr. 3 (2004) 232.000 boringer på nettet - gigantisk boringsarkiv tilgængeligt for alle Resumé   PDF
Henrik Højmark Thomsen
 
Nr. 2 (2009) 6 spørgsmål om klima - og 36 spændende svar Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 4 (2009) 70 cm kitinfætter - i Kultiden hed væksthormonet ilt Resumé   PDF
Morten L. Hjuler
 
Nr. 2 (2005) Altan-alkymister - nyt "køkkenmineral" - eller hvad? Resumé   PDF
Hans-Henrik Meyer
 
Nr. 6 (2009) Analyse ved røntgendiffraktion - Rietveld-metoden Resumé   PDF
Svend Erik Rasmussen
 
Nr. 6 (2006) Andre processer på Jorden - hvordan computernørder tror, det sker Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 4 (2009) An Introduction to Thermogeology - Ground Source Heating and Cooling Resumé   PDF
Inga Sørensen
 
Nr. 5 (2008) Århusiansk forsker hædret - G. O. Andrups Grundvandspris 2008 Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 6 (2004) Arsen i dansk drikkevand - et undervurderet sporstof Resumé   PDF
Søren M. Kristiansen, Per Nørnberg, Loren Ramsay
 
Nr. 1 (2007) Bakterier renser drikkevand - ny metode til fjernelse af BAM undervejs Resumé   PDF
Maria Sommer Holtze, Jens Aamand
 
Nr. 4 (2006) Begravede dale i Århus Amt - undersøgelse af Frijsenborg-Foldby-plateauet Resumé   PDF
Jette Sørensen, Verner Søndergaard, Christian Kronborg, Ole Bjørslev Nielsen, Richard Thomsen
 
Nr. 5 (2004) Begravede dale i Jylland og på Fyn - nu på internettet! Resumé   PDF
Peter Sandersen, Flemming Jørgensen
 
Nr. 6 (2008) Begravede dale på Sjælland - Søndersø-, Alnarp- og Kildebrønde-dalene Resumé   PDF
Nick Svendsen
 
Nr. 6 (2004) Behov for en geologisk kanon - vulkanske intrusioner og klipper Resumé   PDF
Henning Sørensen
 
Nr. 5 (2006) Bidespor i søpindsvin - hvem er synderen? Resumé   PDF
Henrik Madsen
 
Nr. 4 (2006) Borggård-1-Kernen på Bornholm - ny viden om Nedre Kambrium på vej Resumé   PDF
Johan Svendsen
 
Nr. 6 (2006) Borggård-1 - ny stratigrafisk kerneboring på Bornholm Resumé   PDF
Arne Thorshøj Nielsen, Kurt Klitten, Hans Peter Birk Hansen
 
Nr. 3 (2009) Botner - gletschernes fødestuer og kirkegårde Resumé   PDF
Jacob C. Yde, Øyvind Paasche
 
Nr. 5 (2004) Brændeovne på godt og ondt - ikke kun oliepriserne, der ryger i vejret Resumé   PDF
Thommy Larsen
 
Nr. 4 (2009) Braget i Baffin Bugt Resumé   PDF
Peter Voss, Tine B. Larsen
 
Nr. 1 (2008) Brugervenlig geologi på nettet - kort over værdifulde geologiske områder Resumé   PDF
Lise Holm
 
Nr. 2 (2008) CO2-lagring i Danmark - geologiske aspekter Resumé   PDF
Karen Lyng Anthonsen, Ann Troelsgaard, Niels Peter Christensen
 
Nr. 5 (2005) CryoSat - braste forventninger Resumé   PDF
Rasmus T. Tonboe, Leif Toudal, Søren Andersen, Rashpal S. Gill
 
Nr. 3 (2006) DAMOCLES - EU-kommissionens bidrag til IPY Resumé   PDF
Rasmus Tonboe, Søren Andersen, Torben Schmith
 
Nr. 3 (2008) Danekræ - Danmarks bedste fossiler Resumé   PDF
Søren Bo Andersen
 
Nr. 5 (2008) Danekræ i Næstved? - stenmessen i Næstved bød på overraskelser Resumé   PDF
Niels Hansen
 
Nr. 5 (2009) Danmark fik en naturkanon - med tydelige geo-aftryk Resumé   PDF
Tove Damholt, Anette Reenberg
 
Nr. 1 (2007) Danmarks Geologipris 2006 - "skorpe er andet end tørt franskbrød" Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 6 (2009) Danmarks senkvartære pattedyrsfauna Resumé   PDF
Ole Bennike
 
Nr. 6 (2004) Danmarks største søpindsvin - en bamse på 863 gram Resumé   PDF
Henrik Madsen
 
Nr. 3 (2006) DanMiljømesse 2006 - faldende interesse for miljøet Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 6 (2004) Danske fossiler - ny guide fra Gyldendal Resumé   PDF
Søren Bo Andersen
 
Nr. 6 (2004) Danske jordskælv - 200 registrerede jordskælv på 75 år Resumé   PDF
Martin Glendrup, Søren Gregersen, Peter Voss
 
Nr. 6 (2009) Danske landbrugslandskaber gennem 200 år - fra digevoldinger til støtteordninger Resumé   PDF
Søren M. Kristiansen
 
Nr. 3 (2004) Debat om istidslandskabet - en replik Resumé   PDF
Ib Marcussen, Troels V. Østergaard
 
Nr. 1 (2008) De danske glaciale dannelser - undersøgelsesmetoder og resultater Resumé   PDF
Susanne Plesner
 
Nr. 1 (2008) De europæiske inversioner - og Nordatlantens åbning Resumé   PDF
Søren Bom Nielsen, David Lundbeck Egholm, Ole Rønø Clausen
 
Nr. 6 (2004) De ferske vandes kulturhistorie i Danmark - brugen af de ferske vådområder gennem tiderne Resumé   PDF
Per S. Sundberg
 
Nr. 2 (2007) Den lurende fare på Nørrebro - flyvende geologi Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 5 (2006) Den omstridte tidstavle - Kvartær eller ikke Kvartær Resumé   PDF
Jan Piotrowski, Ulla V. Hjuler
 
Nr. 2 (2008) De norske fjelde - rodløse realiteter Resumé   PDF
Peter Japsen, James A. Chalmers, Erik Skovbjerg Rasmussen
 
Nr. 2 (2006) Det ærlige jordartskort - frister ikke til cirkelslutninger! Resumé   PDF
Troels V. Østergaard
 
Nr. 4 (2004) Det glaciale produktionsanlæg - en bedre forståelse af kvartærgeologi i Danmark Resumé   PDF
Hanne Birch Madsen, Ole Silkjær
 
Nr. 4 (2004) Det hvide guld og det ægte guld - minedrift og råstoffer i Grønlands 20. århundrede Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 3 (2006) Det minoiske udbrud - nu nøjagtigt dateret Resumé   PDF
Walther L. Friedric, Ulla V. Hjuler
 
Nr. 3 (2005) Det mystiske vinmineral - et forslag til identiteten af vindruekrystallerne Resumé   PDF
Svend Erik Rasmussen
 
Nr. 3 (2008) Det tabte land - den store fortælling om magten over det danske landskab Resumé   PDF
Søren Munch Kristiansen
 
Nr. 6 (2009) Det Ustyrlige Klima - Eksperternes vej fra forskere til flagellanter Resumé   PDF
Jan Thøgersen
 
Nr. 5 (2007) De vertikale drænrør - også kaldet trykudligningsmoduler fra SIC Resumé   PDF
Lars Vestergaard
 
Nr. 6 (2009) Devils Tower - International rumhavn og søjletrakyttens mester Resumé   PDF
Morten L. Hjuler
 
Nr. 1 (2008) DGFs Årsmøde 2008 - spændende nyt fra polarforskningen Resumé   PDF
Morten L. Hjuler
 
Nr. 2 (2009) DGF's årsmøde 2009 - med temaet: Jagten på råstoffer Resumé   PDF
Lars Hamberg
 
Nr. 2 (2006) Diamantfund i Grønland - lovende udsigter Resumé   PDF
Henrik J. Granat
 
Nr. 4 (2008) Dommedagsanden - Australiens bud på Verdens største rapand Resumé   PDF
Morten L. Hjuler
 
Nr. 1 (2005) Drivhuseffekt og klimaændringer - diskussion af en række aktuelle spørgsmål Resumé   PDF
Anne Mette K. Jørgensen
 
Nr. 6 (2006) Dunarobba - den fossile skov Resumé   PDF
Nick Svendsen
 
Nr. 2 (2007) Efterforskningsgeologen Resumé   PDF
Trine Krathaus
 
Nr. 5 (2007) En dinosaur ved Århus Domkirke - fodspor fra en svunden tid Resumé   PDF
Jesper Milán, Alice Rosborg
 
Nr. 5 (2006) En feltarbejders bekendelser Resumé   PDF
Tommy S. Casper
 
Nr. 1 (2005) En geologs beretning - vækket af tsunamien Resumé   PDF
Christian Knudsen
 
Nr. 2 (2005) En Steno-epoke i dansk kunst - og ukendte værker med geologen Steno som motiv Resumé   PDF
Elsebeth Thomsen
 
Nr. 2 (2007) En verden af mineraler - i Grønland Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 5 (2008) En weekend i geologiens tegn - ud og se med GD! Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 4 (2004) Er geologi på vej til at uddø? - hvorfor går det så sløjt for så vigtigt et fag Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 3 (2007) Er gletschere uberegnelige? - nyt tværfagligt modelleringsprojekt Resumé   PDF
David Lundbeck Egholm, Jan A. Piotrowski
 
Nr. 5 (2005) Er polvendingen nær? - sandsynligheden palæomagnetisk set Resumé   PDF
Peter Riisager, Lovisa Zillén, Ian Snowball
 
Nr. 4 (2009) Er vi alene i universet? - fra Jens Lyn til Astrobiologi Resumé   PDF
Jacob C. Yde, Kai Finster, Teresa G. Bárcena, Niels Tvis Knudsen
 
Nr. 5 (2004) Et fag - 4 tidsskrifter - er det virkelig nødvendigt? Resumé   PDF
Carsten R. Kjær, Jørgen Dahlgaard
 
Nr. 5 (2005) Et godt år for hurricanes - en sæson til rekordbøgerne Resumé   PDF
Niels Hansen, John Cappelen
 
Nr. 4 (2004) Fahud-feltet - et gigantisk oliefelt i Oman Resumé   PDF
Nick Svendsen
 
Nr. 6 (2005) Falske fossiler - flyvefisk og tomhjernede trilobitter Resumé   PDF
Niels Hansen
 
Nr. 1 (2006) Falske fossiler i lak og...lim - for fuld skrue Resumé   PDF
Niels Hansen
 
Nr. 1 (2008) Familie på vulkaner Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 3 (2008) Farlige forsimplinger Resumé   PDF
Hans Jørgen Henriksen, Klaus Hinsby
 
Nr. 3 (2009) Ferskvandsafstrømning - fra Østgrønland i en tid med klimaforandringer Resumé   PDF
Sebastian H. Mernild, Bent Hasholt
 
Nr. 2 (2005) Findes Bølling i Bølling Sø? - nye undersøgelser af en klassisk lokalitet Resumé   PDF
Ole Bennike, Kaarina Sarmaja-Korjonen
 
Nr. 2 (2008) Findes der en global temperatur? - fundamentet for hele klimadebatten Resumé   PDF
Bjarne Andresen
 
Nr. 1 (2005) Flodbølgen i Asien - kysternes økosystemer Resumé   PDF
Finn Danielsen
 
Nr. 2 (2007) Formidlingsgeologen Resumé   PDF
Niels Hansen
 
Nr. 6 (2008) Forsker bygger babyjord - selvsving i USA Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 1 (2006) Forsteninger fra Danmark - en ny fossilbog fra Geografforlaget Resumé   PDF
Søren Bo Andersen
 
Nr. 3 (2008) Fossil Art - an exhibition of the Geologisches Institut Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 2 (2006) Fossiler fra Faxe Kalkbrud Resumé   PDF
Søren Bo Andersen
 
Nr. 4 (2006) Fossiler i opløsning - rene tænder op sekunder! Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 3 (2007) Fossilien og Strandfunde Resumé   PDF
Mogens K. Hansen
 
Nr. 5 (2006) Fra altings oprindelse - til livets opståen Resumé   PDF
Henning Haack, Uffe Gråe Jørgensen, Anja Andersen, Martin Bizarro, Vagn Fabritius Buchwald
 
Nr. 5 (2004) Fra en "storforbruger" af geologer - kommentarer og ønsker Resumé   PDF
Jens Baadsgaard Pedersen
 
Nr. 3 (2004) Fra redelighedens grænseland - om ret og uret i Lauge Koch-Sagen Resumé   PDF
Christopher Jacob Ries
 
Nr. 5 (2007) Fra Sputnik... - til moderne iskortlægning Resumé   PDF
Rasmus Tonboe, Gorm Dybkjær, Bo Vinther, Henrik Hartmann
 
Nr. 5 (2008) Fra spyd til helikopter - geoelektrikkens udvikling fra idé til virkelighed Resumé   PDF
Johan Linderberg
 
Nr. 5 (2007) Futalognkosaurus dukei - ny megadinosaur fra Sen Kridt Resumé   PDF
Morten L. Hjuler
 
Nr. 3 (2006) Gebyrkortlægning i Århus Syd - geologisk, kemisk og hydrologisk datasammenstilling Resumé   PDF
Birgitte Hansen, Birthe Eg Hjordt, Richard Thomsen, Jette Sørensen, Christian Kronborg, Ole Bjørslev Nielsen
 
Nr. 4 (2007) Geocenter Møns Klint - et besøg værd Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 3 (2004) Geofagi - jordnære delikatesser Resumé   PDF
Ulla Vibeke Hjuler
 
Nr. 3 (2006) Geografihåndbogen Resumé   PDF
Susanne Plesner
 
Nr. 4 (2008) Geokongres i Norge en succes - over 6.000 deltagere fra hele Verden Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 3 (2008) Geokongres ved Oslo - geologisk olympiade i Norge Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 5 (2004) Geologer ved Rådgivere - forslag om årlig konference for geologer Resumé   PDF
Bo Michael Frankø
 
Nr. 6 (2006) Geologien - bind 2 i serien "Naturen i Danmark" Resumé   PDF
Kai Ingemann Schnetler
 
Nr. 3 (2004) Geologiens Dage 2004 - vær med 25. og 26. september Resumé
Lise Holm
 
Nr. 4 (2006) Geologiens Dage 2006 - GeoSites - vigtige brikker i Jordens historie Resumé   PDF
Koordinationsgruppen Geologiens Dage
 
Nr. 3 (2008) Geologiens Dage 2008 - kom ud og oplev geologien i september Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 6 (2006) Geologiens Dage - tema GeoSites Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 2 (2006) Geologi er gud Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 2 (2007) Geologi-geoscience i København - en verden af muligheder Resumé   PDF
Nina Herrmann
 
Nr. 6 (2007) Geologi i Nordspanien - geologi så det basker Resumé   PDF
Johan Byskov Svendsen
 
Nr. 1 (2006) Geologi og grundvand i 3 D - GeoScene3D - nyt værktøj til præsentation Resumé   PDF
Lars N. Nebel, Tom F. Hagensen, Richard Thomsen
 
Nr. 5 (2006) Geologi og landformer i Norge Resumé   PDF
Peder Flansmose
 
Nr. 5 (2006) Geologi - om visuelle naturoplevelserog intelligenser Resumé   PDF
Jens Galsgaard
 
Nr. 2 (2005) Geologi på motorcykel - når formidlingen ruller Resumé   PDF
Tove Damholt, Anne Elmer
 
Nr. 6 (2005) Geologiske interesseområder - Århus Amts nye hjemmeside om geologi Resumé   PDF
Erling Fuglsang Nielsen, Tove Stockmarr, Richard Thomsen
 
Nr. 2 (2006) Geologiske kort i Danmark - hvad viser de kvartærgeologiske kort Resumé   PDF
Peter Gravesen, Stig A. Schack Pedersen, Knud Erik S. Klint, Peter Roll Jakobsen
 
Nr. 4 (2005) Geologisk modellering - Sahmah-skiferens petroleumssystemer Resumé   PDF
Nick Svendsen
 
Nr. 5 (2004) GeologiskNyts nye hjemmeside - nu med daglige nyheder Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 5 (2004) Geologisk Set: Det sydlige Jylland - områder af national geologisk interesse Resumé   PDF
Per S. Sundberg
 
Nr. 4 (2004) Geologistudiet - hvor galt står det i grunden til? Resumé   PDF
Ole Rønø Clausen
 
Nr. 2 (2005) Geologi til folkeskolerne - nyt formidlingstiltag i Storstrøms Amt Resumé   PDF
Maja Hawthorn, Tove Damholt
 
Nr. 3 (2009) Geomuseum Faxe - Danmarks nye geologimuseum er åbnet Resumé   PDF
Jesper Milán
 
Nr. 3 (2005) Georadars indtrængningsdybde - stor i tørt sand/grus og lille i moræneler Resumé   PDF
Ingelise Møller, Lars Nielsen
 
Nr. 1 (2006) GeoSites i Danmark - deltag i projektet Resumé   PDF
Erik Nygaard
 
Nr. 2 (2007) Geovidenskaberne i Århus - geologi, geofysik og geoteknologi Resumé   PDF
Vivi Kathrine Pedersen
 
Nr. 5 (2005) Gigalologiske strukturer - geologiske processer i store computere Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 6 (2005) Glaciale Jordskælv - når isen rykker Resumé   PDF
Thomas Møller Jørgensen, Tine B. Larsen, Carl Egede Bøggild, Johannes Krüger
 
Nr. 2 (2007) Glaciologen Resumé   PDF
Karoline Bælum
 
Nr. 2 (2007) Global Opvarmning - feedbacks og polar forstærkning Resumé   PDF
Peter L. Langen, Sune Olander Rasmussen
 
Nr. 5 (2008) G. O. Andrup - en visionær vandmand Resumé   PDF
Johan Linderberg
 
Nr. 3 (2004) Goldschmidt 2004 - international geokemikonference i København Resumé   PDF
Morten Leth Hjuler
 
Nr. 1 (2005) GPS-analyse af jordskælvet - flyttede Sumatra sig virkelig 36 meter? Resumé   PDF
Ólafur Gudmundsson, Shfaqat Abbas Khan
 
Nr. 4 (2005) Grímsvötn - farer og forebyggelse - nyt udbrud i november 2004 Resumé   PDF
Jens Havskov Sørensen, Erik Sturkell, Fredrik Holm
 
Nr. 6 (2004) Grønlands forhistorie - status over de arkæologiske undersøgelser Resumé   PDF
Jacob C. Yde
 
Nr. 1 (2008) Grønlandsforskeren Alfred Wegener - og de drivende kontinenter Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 6 (2005) Grønlands Geologiske Udvikling - fra urtid til nutid Resumé   PDF
J. Richard Wilson
 
Nr. 1 (2005) Grundvandsovervågning 1998-2003 - Rapport fra GEUS 2004 Resumé   PDF
Per S. Sundberg
 
Nr. 4 (2005) Guide til Danmarks Bjerge Resumé   PDF
Søren Rasmussen
 
Nr. 1 (2009) Hajlort og -tænder - fundet i stort antal under moleret på Mors Resumé   PDF
Henrik Madsen
 
Nr. 1 (2006) Hawaii - ferieparadis for vulkanelskere Resumé   PDF
Susanne Plesner
 
Nr. 4 (2004) H.C. Ørsted-medaljen i bronze tildeles lektor Erik Schou Jensen Resumé   PDF
Selskabet For Naturlærens Udbredelse
 
Nr. 4 (2009) Højden af bjerge - indflydelse af klima i form af glacial erosion Resumé   PDF
Vivi Kathrine Pedersen, David Lundbeck Egholm, Søren Bom Nielsen
 
Nr. 6 (2005) Horsens Fjord - område med mangfoldige geologiske interesser Resumé   PDF
Tove Stockmarr
 
Nr. 5 (2008) Houfeng didong yi - historien om Verdens første seismometer Resumé   PDF
Morten L. Hjuler
 
Nr. 6 (2008) Hullet ved Vorbasse - tektonik i spil som landskabsdannende faktor Resumé   PDF
Inga Sørensen
 
Nr. 3 (2007) Hvad jeg har set i moleret! - cd om fossilerne i moleret på Mors og Fur Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 3 (2007) Hvid kryptonit fundet i Serbien - bliver "Superman Returns" den sidste film? Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 1 (2005) Hvordan opstår en tsunami? - 4 hovedårsager til katastrofale bølger Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 4 (2006) Hvorfor læse geologi? - rundspørge blandt de nye studerende Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 4 (2004) Hvornår er man immobil? - og er geologerne kun til dinoer og vulkaner Resumé   PDF
Susanne Plesner
 
Nr. 4 (2004) Iltsvind - ny bog fra miljøBibliotek 4 Resumé   PDF
Per S. Sundberg
 
Nr. 5 (2004) Ilulissat Isfjord - et verdensarvsområde Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 3 (2004) Immobile og uvillige geologer - eller tid til at nytænke uddannelsen? Resumé   PDF
Ole Christensen, Søren M. Christiansen, Thomas Varming
 
Nr. 3 (2005) Indsamling til Geologivognen - et projekt med overvægt Resumé   PDF
Hans-Henrik Meyer
 
Nr. 3 (2007) Indvielse af Geologisk Institut - kunsten stiger Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 2 (2005) Indvielse af nyt museum i Gram - Et museum med bid i Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 5 (2009) Ingeniørgeologi i Danmark Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 3 (2008) Island - et land i rystende vækst Resumé   PDF
Tine B. Larsen
 
Nr. 4 (2007) Jernforbindelser i grundvand - 30 års erfaringer med jernfjernelse Resumé   PDF
J C Blandfort
 
Nr. 5 (2004) Jorden - Illustreret opslagsværk Resumé   PDF
Sonny O. T. Kristiansen
 
Nr. 5 (2009) Jordens atmosfæriske iltning - klimaeffekter og konsekvenser Resumé   PDF
Robert Frei
 
Nr. 2 (2006) Jordens tid i spiral? - forslag til ny tidsinddeling Resumé   PDF
Niels Wium
 
Nr. 1 (2005) Jorden under forandring - kontinenter på vandring Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 6 (2005) Jordskælvet i Pakistan - område med voldsom tektonik Resumé   PDF
Tine B. Larsen
 
Nr. 1 (2005) Jordskælvet ved Sumatra - seismologisk set Resumé   PDF
Tine B. Larsen, Peter Voss
 
Nr. 1 (2009) Jordskælv i Skåne - kraftige rystelser i Danmark Resumé   PDF
Tine B. Larsen, Peter H. Voss, Søren Gregersen
 
Nr. 5 (2008) Jordskælv og pladetektonik - Island rystes og spredes Resumé   PDF
Marie Keiding
 
Nr. 4 (2009) Jorvarmeboringer - nu! Resumé   PDF
Inga Sørensen
 
Nr. 5 (2004) Kær sten har mange navne - bare ikke det rigtige Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 5 (2005) Kan Jorden miste balancen? - Palæomagnetikere leder efter svaret Resumé   PDF
Peter Riisager
 
Nr. 2 (2009) Kan jordskælv forudsiges? - brugbare forudsigelser er langt væk Resumé   PDF
Søren Gregersen, Tine B. Larsen, Peter Voss
 
Nr. 5 (2007) Klimaændringer - påvirkning af grundvand og vandløb Resumé   PDF
Torben Sonnenborg, Britt S. B. Christensen, Lieke van Roosmalen
 
Nr. 2 (2008) Klimadebatten - det geologiske perspektiv Resumé   PDF
Bent Odgaard
 
Nr. 6 (2006) Klima-deroute - klodens stigende feber Resumé   PDF
Klaus Petersen
 
Nr. 4 (2008) Klimamodeller og vanddamp Resumé   PDF
Peter L. Langen
 
Nr. 2 (2008) Klima og CO2: en rigtig god hypotese? Resumé   PDF
Ole Humlum
 
Nr. 5 (2008) Klima og CO2 - uenighedens kerne Resumé   PDF
Ole Humlum
 
Nr. 1 (2008) Klima og Kosmos - en ny teori om global opvarmning Resumé   PDF
Jan Thøgersen
 
Nr. 4 (2004) Komet á la Jamie Oliver - det geologiske køkken Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 4 (2005) Kontinentale spændinger - matematiske modeller leverer ny viden Resumé   PDF
David Lundbeck Hansen, Søren Bom Nielsen
 
Nr. 4 (2006) Kortlægning af begravede dale - gebyrkortlægning og undersøgelsesmetoder Resumé   PDF
Verner Søndergaard, Jette Sørensen, Richard Thomsen, Christian Kronborg, Ole Bjørslev Nielsen
 
Nr. 1 (2005) Kortlægning på Syd- og Vestfyn - i regional skala Resumé   PDF
Gunnar Larsen, Ole Silkjær, Claus Ditlefsen
 
Nr. 1 (2005) Kosmisk håndbold - kastebold mellem tilfældigheder Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 6 (2005) Krafla-udbruddene - 1975-1984 Resumé   PDF
Peter E. Danielsen, Erik Sturkell
 
Nr. 6 (2006) Kuk i tidsplanen - Kvartær og Tertiær under opløsning Resumé   PDF
Svend Funder, David Harper
 
Nr. 1 (2008) Kultursammenstød - kunsten at rykke et vulkanudbrud 100 år Resumé   PDF
Carsten R. Kjær
 
Nr. 4 (2007) Landet blir til - Norges geologi Resumé   PDF
Jan Kresten Nielsen, Jesper Kresten Nielsen
 
Nr. 3 (2005) Laserkrystaller - en klar fordel Resumé   PDF
Jan Thøgersen
 
Nr. 3 (2005) Lateral sammenbunden tolkning - LCI-tolkning af geofysiske data Resumé   PDF
Lars Hjortshøj Jacobsen, Anders Edsen, Esben Auken
 
Nr. 1 (2007) Lidt om vulkaners klimaeffekter - og global opvarmning Resumé   PDF
Eigil Kaas
 
Nr. 6 (2006) Livets udvikling - 4 milliarder års evolutionshistorie A-Å Resumé   PDF
Mogens K. Hansen
 
Nr. 1 (2009) Liv i universet - er vi alene? Resumé   PDF
Gro Birkefeldt Møller Pedersen
 
Nr. 2 (2006) Livsstil på flaske - om vand fra hanen og på flasker Resumé   PDF
Gunnar Larsen
 
Nr. 1 (2008) Lötschberg basistunnel - en tunnel til tiden Resumé   PDF
Erik Karlsen
 
Nr. 3 (2008) Luffe - En helt fantastisk skildpadde Resumé   PDF
Henrik Madsen
 
Nr. 5 (2008) Magma Geopark-projektet - IGC 33-ekskursion til Norge Resumé   PDF
J. Richard Wilson
 
Nr. 5 (2004) Magnetiske poler på ilmarch - polvending under opsejling? Resumé   PDF
Peter Stauning
 
Nr. 5 (2009) Magnetisk klimaforskning - påvirker Jordens magnetfelt klimaet Resumé   PDF
Mads Faurschou Knudsen, Peter Riisager
 
Nr. 1 (2008) Månedens mineral - beryl Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 6 (2007) Månedens mineral - korund Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 1 (2008) Mars "in action" Resumé   PDF
Gro Pedersen
 
Nr. 4 (2008) Mars' nordligste feltgeolog - Phoenix Mars Lander Resumé   PDF
Gro Birkefeldt Møller Pedersen
 
Nr. 3 (2006) Mars og Marsaktiviteter - nye projekter under opsejling Resumé   PDF
Per Nørnberg, Haraldur Páll Gunnlaugsson, Jonathan Peter Merrison
 
Nr. 2 (2007) Materialegeologen Resumé   PDF
Tonny Bernt Thomsen
 
Nr. 3 (2008) Menneskeskabte emissioner af CO2 medfører en signifikant og potentielt katastrofal opvarmning Resumé   PDF
Philipp von Hessberg
 
Nr. 2 (2007) Miljøgeologen Resumé   PDF
Lone Karlby
 
Nr. 3 (2005) Miljøscenarier - kunsten at lave og bruge forudsigelser Resumé   PDF
Per S. Sundberg
 
Nr. 2 (2007) Mindre gletschere og klimaet - metoder, komplikationer og resultater Resumé   PDF
Jacob Clement Yde, Niels Tvis Knudsen
 
Nr. 2 (2008) Mineral-guide Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 6 (2007) Mineral-guide Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 2 (2009) Mineral-guide - det nagssugtoqidiske foldebælte Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 5 (2005) Mit studium i naturhistorie & geografi 1952-59 Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 5 (2004) Mobil og villig debat? - åben og fordomsfri diskussion bør påbegyndes Resumé   PDF
Ole Christensen, Søren M. Kristiansen
 
Nr. 5 (2009) Monsterdelfinen fra Trias - mød Verdens største marine krybdyr Resumé   PDF
Morten L. Hjuler
 
Nr. 6 (2004) Mørke skyer i horisonten - geologi i fremtiden Resumé   PDF
Jes Pedersen
 
Nr. 4 (2004) Mosasaurerne - Kridthavenes kæmpeøgler Resumé   PDF
Johan Lindgren
 
Nr. 3 (2007) MRS - oplagt kortlægningsmulighed i Danmark Resumé   PDF
Mette Ryom Nielsen, Konstantinos Chalikakis, Klaus Petersen, Jette Vindum
 
Nr. 2 (2005) Nåleskovens velsignelser og forbandelser - Flora og Fauna 110 (3) 2004, 58-137 Resumé   PDF
Kristian Dalsgaard
 
Nr. 4 (2008) Nalunaq Guldminen - på femte år Resumé   PDF
Ole Dahl
 
Nr. 6 (2008) Nalunaq Guldminen stopper produktionen - køber søges Resumé   PDF
Ole Dahl
 
Nr. 5 (2006) Når jorden går amok Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 5 (2005) Når jorden hvisker sit navn Resumé   PDF
Lea Siewertsen
 
Nr. 5 (2009) Når klimaet bryder mønstret - naturlige og menneskeskabte ændringer Resumé   PDF
Marit-Solveig Seidenkrantz, Antoon Kuijpers, Torben Schmith
 
Nr. 1 (2006) Nasa og Google Travels Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 3 (2004) “Nationalfossilet” - man skal bruge, det man har Resumé
Henrik Madsen
 
Nr. 1 (2008) Naturen på Bjäre Resumé   PDF
Morten L. Hjuler
 
Nr. 6 (2005) Naturens Kemi - processer og påvirkninger Resumé   PDF
Per S. Sundberg
 
Nr. 5 (2006) Naturhistorisk Guide - ny spændende hjemmeside Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 3 (2006) Naturvidenskabeligt grundforløb - en introduktion til naturvidenskabelig metode Resumé   PDF
Lea Siewertsen, Bjarne Siewertsen
 
Nr. 3 (2009) Newzealandske gletschere - nogle af Verdens mest klimafølsomme Resumé   PDF
Mette Riger-Kusk
 
Nr. 2 (2009) Noch mehr Strandsteine Resumé   PDF
Mogens K. Hansen
 
Nr. 2 (2008) Nordpolen på skrump - dækket af "tynd" vinteris Resumé   PDF
Rasmus Tonboe, Leif Toudal Pedersen, Gorm Dybkjær, Jon Saabye
 
Nr. 5 (2007) Norges fjelde - og de geologiske kendsgerninger Resumé   PDF
Peter Japsen, Johan M. Bonow, James Chalmers, Erik Skovbjerg Rasmussen
 
Nr. 3 (2007) Norges fjelde - og den naturvidenskabelige proces Resumé   PDF
Søren Bom Nielsen
 
Nr. 1 (2008) Norges fjelde - og det skrøbelige luftkastel Resumé   PDF
Søren Bom Nielsen
 
Nr. 3 (2005) Nørrebros geologi - den positive historie om bydelen Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 3 (2008) Ny geologi på Bornholm Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 6 (2007) Ny højdemodel - nu også landsdækkende Resumé   PDF
Lars Flemming
 
Nr. 5 (2008) Nyt boringsudstyr betaler sig - ny boringsservicevogn klarer det meste Resumé   PDF
Johan Linderberg
 
Nr. 2 (2005) Nyt museum i Gram - med geologiske og palæontologiske udstillinger Resumé   PDF
Flemming Roth
 
Nr. 2 (2009) Nyt tyngdekort - hjælp til olie-efterforskningen Resumé   PDF
Ole Baltazar Andersen
 
Nr. 3 (2004) Nyt websted om olie og gas - klik ind på www.geologi.dk/oliegas Resumé   PDF
Ulla Vibeke Hjuler
 
Nr. 4 (2004) Nyuddannede geologer - spøgelser i debatten Resumé   PDF
Jacob C. Yde
 
Nr. 2 (2008) Observationer - og deres videnskabelige værdi Resumé   PDF
Karna Lidmar-Bergström
 
Nr. 4 (2004) Økonomiens geologi - oliecivilisationens opsving og nedtur Resumé   PDF
Klaus Illum
 
Nr. 2 (2007) Oliegeologen Resumé   PDF
Karen Henriksen
 
Nr. 1 (2006) Øl ud af undergrunden - og et spørgsmål om etikette Resumé   PDF
Gunnar Larsen
 
Nr. 4 (2008) Opstilling af geologiske modeller - fra datahåndtering til dokumentation Resumé   PDF
Margrethe Kristensen, Flemming Jørgensen, Anker Lajer Højberg, Knud Erik S. Klint, Christina Hansen, Birthe Eg Hjort, Niels Richardt, Peter B. E. Sandersen
 
Nr. 6 (2008) Optimeret 3D-modellering - nye muligheder for databaseintegrering Resumé   PDF
Peter Scharling
 
Nr. 6 (2008) Optimeret brug af geodata - udvikling af SiteFX til danske forhold Resumé   PDF
Peter Scharling
 
Nr. 3 (2004) Overrækkelse af DONGs hæderslegat Resumé   PDF
Ulla Vibeke Hjuler
 
Nr. 2 (2009) På sporet.... - af Verdens første store pattedyr Resumé   PDF
Jesper Milán, Charlotta Lüthje, Jørn H. Hurum
 
Nr. 4 (2005) På studierejse i Toscana - tværfaglig beskrivelse af en italiensk region Resumé   PDF
Per S. Sundberg
 
Nr. 1 (2009) På svaneøglejagt 81 grader nord - gensyn med et 155 mio. år gammelt fossil Resumé   PDF
Jesper Milán
 
Nr. 6 (2007) Pattedyrenes skøre laboratorium - fortidens mærkelige megafauna Resumé   PDF
Morten L. Hjuler
 
Nr. 5 (2004) Per Kirkeby på Geologisk Museum - fornemmelse for farvelag og geologiske lag Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 6 (2009) Permafrost og klima - om at tage temperaturen på permafrosten Resumé   PDF
Hanne H. Christiansen
 
Nr. 5 (2007) Plader på kollisonskurs - hvad har Peru og Sumatra til fælles? Resumé   PDF
Tine B. Larsen
 
Nr. 5 (2005) Plows, Plagues & Petroleum Resumé   PDF
Bjarne Siewertsen
 
Nr. 2 (2007) Produktionsgeologen Resumé   PDF
Johan Byskov Svendsen
 
Nr. 2 (2007) Rådgivningsgeologen Resumé   PDF
Thomas Wernberg
 
Nr. 2 (2008) Rædslen fra Devon-havet - udflugt med døden Resumé   PDF
Morten L. Hjuler
 
Nr. 3 (2005) Reduktion af oliebaseret energi - og fokus på vedvarende energi Resumé   PDF
Nick Svendsen
 
Nr. 4 (2006) Rend mig i traditionerne Resumé   PDF
Ib Marcussen, Troels V. Østergaard
 
Nr. 3 (2006) Reportage fra Merapi - indonesisk vulkan i udbrud Resumé   PDF
Tom Pfeiffer
 
Nr. 6 (2004) Røntgendiffraktometri - en lille introduktion Resumé   PDF
Erik Karlsen
 
Nr. 5 (2006) Røntgenpulverdiffraktion - 90 år med Debye-Scherrer-metoden Resumé   PDF
Svend Erik Rasmussen
 
Nr. 4 (2005) Rubjerg Knude - stor klit på vandring Resumé   PDF
Keld Rømer Rasmussen
 
Nr. 1 (2006) Runesten - verdens ældste inskription, eller...? Resumé   PDF
Hans-Henrik Meyer
 
Nr. 4 (2005) Sandersens eventyr - sandfærdige historier Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 1 (2006) Sermilik Stationen - vigtig udpost i forståelsen af klimaændringer Resumé   PDF
Jacob Clement Yde, Bent Hasholt, Niels Tvis Knudsen
 
Nr. 2 (2007) Servicegeologen Resumé   PDF
Peter Momme
 
Nr. 5 (2009) Siccar Point - den mest berømte geologiske lokalitet? Resumé   PDF
Ole Humlum
 
Nr. 1 (2007) SIC-systemet - løsning på den globale vandstandsstigning Resumé   PDF
Poul Jakobsen, Claus Brøgger
 
Nr. 4 (2006) Skeleton Coast National Park - geology to die for Resumé   PDF
Johan Svendsen
 
Nr. 2 (2008) Solaktivitet - og klimaændringer Resumé   PDF
Jens Olaf Pepke Pedersen
 
Nr. 3 (2009) Solens mystiske godnat - det flygtige grønne glimt Resumé   PDF
Morten L. Hjuler
 
Nr. 6 (2008) Sommeren 2008 var varm - men med en regnfuld august Resumé   PDF
Stig Rosenørn
 
Nr. 1 (2009) Søpindsvin og danekræ - flotte fund fra hele landet Resumé   PDF
Søren Bo Andersen
 
Nr. 2 (2006) Sporfossiler Resumé   PDF
Søren Bo Andersen
 
Nr. 6 (2005) Statistik og forbandet løgn Resumé   PDF
Ib Marcussen, Troels V. Østergaard
 
Nr. 5 (2007) Stein - bergarter, mineraler, fossiler Resumé   PDF
Peder Flansmose
 
Nr. 3 (2005) Sten i farver - Politikens Naturguider Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 6 (2004) Stenmessen i Hamborg 2004 - gammel dame i miniskørt Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 2 (2006) Steno - en biografi om Niels Stensen Resumé   PDF
Valdemar Poulsen
 
Nr. 2 (2006) Steno - i samlingernes og museers verden Resumé   PDF
Elsebeth Thomsen
 
Nr. 2 (2009) Sten til de vigtigste øjeblikke i livet... Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 3 (2007) Storegga - nu også i Grønland Resumé   PDF
Ole Bennike, Bernd Wagner
 
Nr. 2 (2005) Store sten på Friluftskortet - og sagn fra en svunden tid Resumé   PDF
Lise Holm, Henrik J. Granat
 
Nr. 4 (2007) Stor, større... størst! - velkommen til megadinosaurernes klub Resumé   PDF
Morten L. Hjuler
 
Nr. 2 (2005) Strandsteine - Sammeln & Bestimmen Resumé   PDF
Mogens K. Hansen
 
Nr. 1 (2005) Sumatra-jordskælvet - de geofysiske konsekvenser Resumé   PDF
Tine B. Larsen, Søren Gregersen
 
Nr. 4 (2007) Tarpon - fossil og nulevende Resumé   PDF
Henrik Madsen
 
Nr. 3 (2009) Termen Kvartær er tilbage - undergrænsen defineret til 2,588 mio. år Resumé   PDF
Ole Bennike, Jan Piotrowski
 
Nr. 3 (2004) The Day after Tomorrow - uniformitaristernes mareridt? Resumé   PDF
John Cappelen, Ole Bøssing Christensen, Niels Hansen, Eigil Kaas, Steffen Olsen, Mads Hvid Ribergaard, Martin Stendel
 
Nr. 3 (2004) The Jurassic of Denmark and Greenland - en sværvægter Resumé   PDF
Per Sundberg
 
Nr. 3 (2007) The Surface of Mars Resumé   PDF
Gro Birkefeldt Møller Pedersen
 
Nr. 3 (2008) Tibet presser Kina - og det giver jordskælv! Resumé   PDF
Tine B. Larsen
 
Nr. 2 (2005) To istidsmodeller - kombination fremfor afvisning Resumé   PDF
Emil Blichfeldt
 
Nr. 4 (2009) To jordskælv på 12 minutter - er der en sammenhæng? Resumé   PDF
Tine B. Larsen
 
Nr. 5 (2005) Tropiske orkaner - påvirkning af fremtidens geologi Resumé   PDF
Gunver Krarup Petersen
 
Nr. 3 (2005) Trykforskel i nordjysk Skrivekridt - findes der adskilte grundvandsmagasiner Resumé   PDF
Henrik Andersen, Karsten Juul, Anne Mette Nielsen
 
Nr. 1 (2007) Trykudligningsmodeller - skaber brede ligevægtsprofiler Resumé   PDF
Poul Jakobsen, Claus Brøgger
 
Nr. 1 (2005) Tsunamibølgens voldsomme kraft - fysiske karakteristika Resumé   PDF
Bettina M. Christiansen
 
Nr. 4 (2006) Tsunamiens spor i grundvandet - erfaringer fra undersøgelser i Sri Lanka Resumé   PDF
Karen G. Villholth
 
Nr. 3 (2008) Turen går til... - Azorerne Resumé   PDF
Nick Svendsen
 
Nr. 2 (2007) TV-værten Resumé   PDF
Ann Frisenborg Marker
 
Nr. 5 (2004) Tysk bog om ledeblokke - fantastisk geologisk opslagsbog Resumé   PDF
Mogens K. Hansen
 
Nr. 2 (2009) Uddeling af Danmarks Geologipris - til professor Minik Thorleif Rosing Resumé   PDF
Henrik Højmark Thomsen
 
Nr. 4 (2007) Um'erne gennem 30 år - hvor er de, og hvad arbejder de med? Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 4 (2007) UUMM II - det ultimative UM-møde II 2007 Resumé   PDF
J. Richard Wilson
 
Nr. 6 (2007) Vandbehandling - fra regnvand til drikkevand Resumé   PDF
J. C. Blandfort, Knud Pedersen
 
Nr. 4 (2007) Vertikale dræn på Vestkysten - stor sandopbygning i stedet for sandtab Resumé   PDF
Poul Jakobsen, Claus Brøgger
 
Nr. 1 (2006) Viden om vand Resumé   PDF
Finn Christiansen
 
Nr. 1 (2009) Vild geologi - og dramatiske teorier Resumé   PDF
Ulla V. Hjuler
 
Nr. 5 (2007) Vulkanferie i Ungarn Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 2 (2007) Vulkanologen Resumé   PDF
Tom Pfeiffer
 
Nr. 6 (2009) Vulkansk aktivitet - anden halvdel af 2009 Resumé   PDF
Susanne Plesner
 
Nr. 3 (2008) Vulkansk aktivitet - første halvdel af 2008 Resumé   PDF
Susanne Plesner
 
Nr. 3 (2009) Vulkansk aktivitet - første halvdel af 2009 Resumé   PDF
Susanne Plesner
 
Nr. 6 (2004) Vulkansk aktivitet - nyt fra de sidste 6 måneder Resumé   PDF
Susanne Plesner
 
Nr. 3 (2006) Vulkansk aktivitet - nyt fra de sidste 6 måneder Resumé   PDF
Susanne Plesner
 
Nr. 6 (2006) Vulkansk aktivitet - nyt fra de sidste 6 måneder Resumé   PDF
Susanne Plesner
 
Nr. 6 (2005) Vulkansk aktivitet - nyt fra de sidste seks måneder Resumé   PDF
Susanne Plesner
 
Nr. 3 (2005) Vulkansk aktivitet - nyt fra de sidste seks måneder Resumé   PDF
Susanne Plesner
 
Nr. 3 (2004) Vulkansk aktivitet på Jorden - nyt fra de sidste 6 måneder Resumé
Susanne Plesner
 
Nr. 3 (2007) Vulkansk aktivitet på Jorden - nyt fra de sidste 6 måneder Resumé   PDF
Susanne Plesner
 
Nr. 6 (2007) Vulkansk aktivitet - sidste halvår af 2007 Resumé   PDF
Susanne Plesner
 
Nr. 6 (2008) Vulkansk aktivitet - sidste halvdel af 2008 Resumé   PDF
Susanne Plesner
 
Nr. 4 (2006) Vulkansk sang - fra vals til hard rock Resumé   PDF
Steen Laursen
 
Nr. 1 (2009) Warbirds - flyveøgler i luftkamp med jagerfly Resumé   PDF
Jesper Milán
 
1 - 327 af 327 elementer
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK