Gennemse forfatterindeks

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

A

Aamand, Jens, GEUS
Andersen, Anja, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet (Danmark)
Andersen, Henrik, Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (Danmark)
Andersen, Ole Baltazar, DTU Space (Danmark)
Andersen, Søren, DMI (Danmark)
Andersen, Søren Bo, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Andresen, Bjarne, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet (Danmark)
Anthonsen, Karen Lyng, GEUS (Danmark)
Auken, Esben, GeoFysikSamarbejdet (Danmark)

B

Bælum, Karoline, UNIS
Bárcena, Teresa G., Center for Geomikrobiologi, Aarhus Universitet (Danmark)
Bennike, Ole, GEUS (Danmark)
Bizarro, Martin, Geologisk Institut, Københavns Universitet (Danmark)
Blandfort, J C, Dansk Geo-servEx a/s (Danmark)
Blandfort, J. C., DGE Group (Danmark)
Blichfeldt, Emil, RUC (Danmark)
Bøggild, Carl Egede, GEUS (Danmark)
Bonow, Johan M., GEUS
Brøgger, Claus, SIC (Danmark)
Brøgger, Claus, SIC
Brøgger, Claus
Buchwald, Vagn Fabritius, Geologisk Museum (Danmark)

C

Cappelen, John, DMI (Danmark)
Casper, Tommy S.
Chalikakis, Konstantinos, Université Pierre et Marie Curie (Frankrig)
Chalmers, James, GEUS
Chalmers, James A., GEUS (Danmark)
Christensen, Britt S. B., GEUS
Christensen, Niels Peter, Vattenfall
Christensen, Ole, ? (Norge)
Christensen, Ole (Norge)
Christensen, Ole Bøssing, DMI (Danmark)
Christiansen, Bettina M., DMI (Danmark)
Christiansen, Finn, Risskov Amstgymnasium (Danmark)
Christiansen, Hanne H., UNIS (Norge)
Christiansen, Søren M., Geologisk Institut, AU (Danmark)
Clausen, Ole Rønø, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)

D

Dahl, Ole, Grontmij | Carl Bro a/s (Danmark)
Dahlgaard, Jørgen, Aktuel Naturvidenskab (Danmark)
Dalsgaard, Kristian, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Damholt, Tove, Østsjællands Museum (Danmark)
Damholt, Tove
Danielsen, Finn, Nordeco (Danmark)
Danielsen, Peter E., Isor
Ditlefsen, Claus, Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (Danmark)
Dybkjær, Gorm, DMI (Danmark)

E

Edsen, Anders, Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (Danmark)
Egholm, David Lundbeck, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Elmer, Anne

F

Finster, Kai, Biologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Flansmose, Peder, DAGU (Danmark)
Flansmose, Peder
Flemming, Lars, COWI a/s (Danmark)
Frankø, Bo Michael, Rambøll (Danmark)
Frei, Robert, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet (Danmark)
Friedric, Walther L., Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Funder, Svend, Geologisk Museum (Danmark)

G

Galsgaard, Jens, GEO (Danmark)
Geologiens Dage, Koordinationsgruppen
Gill, Rashpal S., DMI (Danmark)
Glendrup, Martin, GEUS (Danmark)
Granat, Henrik J., Skov- og Naturstyrelsen (Danmark)
Gravesen, Peter, GEUS (Danmark)
Gregersen, Søren, GEUS (Danmark)
Gudmundsson, Ólafur, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet (Danmark)
Gunnlaugsson, Haraldur Páll, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet (Danmark)

H

Haack, Henning, Geologisk Museum (Danmark)
Hagensen, Tom F., Århus Amt (Danmark)
Hamberg, Lars, DONG Energy (Danmark)
Hansen, Birgitte, Århus Amt (Danmark)
Hansen, Christina, Miljøcenter Nykøbing Falster (Danmark)
Hansen, David Lundbeck, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Hansen, Hans Peter Birk, Bornholms Regionskommune (Danmark)
Hansen, Mogens K., DAGU (Danmark)
Hansen, Mogens K., DAGU og fynske fossilsamlere (Danmark)
Hansen, Niels, DMI (Danmark)
Hansen, Niels, DMI
Hansen, Niels, Sydsjællands Amatørgeologiske Forening (Danmark)
Harper, David, Geologisk Museum (Danmark)
Hartmann, Henrik, DMI (Danmark)
Hasholt, Bent, Geografisk Institut, Københavns Universitet (Danmark)
Hasholt, Bent, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet (Danmark)
Hawthorn, Maja, Østsjællands Museum (Danmark)
Henriksen, Hans Jørgen, GEUS (Danmark)
Henriksen, Karen, Mærsk Olie og Gas
Herrmann, Nina, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet (Danmark)
Hinsby, Klaus, GEUS (Danmark)
Hjordt, Birthe Eg, Århus Amt (Danmark)
Hjort, Birthe Eg, Orbicon (Danmark)
Hjuler, Morten L., Geologisk Nyt (Danmark)
Hjuler, Morten L.
Hjuler, Morten Leth, GeologiskNyt (Danmark)
Hjuler, Ulla V., GeologiskNyt (Danmark)
Hjuler, Ulla V., Geologisk Nyt (Danmark)
Hjuler, Ulla Vibeke, GeologiskNyt (Danmark)
Højberg, Anker Lajer, GEUS (Danmark)
Holm, Fredrik, Nordisk Vulkanologisk Center (Island)
Holm, Lise, By- og Landskabsstyrelsen (Danmark)
Holm, Lise, Skov- og Naturstyrelsen (Danmark)
Holtze, Maria Sommer, GEUS
Humlum, Ole, Institutt for Geofag, Oslo Universitet (Norge)
Humlum, Ole, Oslo Universitet (Norge)
Hurum, Jørn H., Naturhistorisk Museum, Oslo (Norge)

I

Illum, Klaus, ECO Consult (Danmark)

J

Jacobsen, Lars Hjortshøj, Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (Danmark)
Jakobsen, Peter Roll, GEUS (Danmark)
Jakobsen, Poul, SIC (Danmark)
Jakobsen, Poul, SIC
Japsen, Peter, GEUS (Danmark)
Japsen, Peter, GEUS
Jørgensen, Anne Mette K., DMI (Danmark)
Jørgensen, Flemming, GEUS (Danmark)
Jørgensen, Flemming, Vejle Amt (Danmark)
Jørgensen, Thomas Møller, GEUS (Danmark)
Jørgensen, Uffe Gråe, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet (Danmark)
Juul, Karsten, Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (Danmark)

K

Kaas, Eigil, DMI (Danmark)
Kaas, Eigil, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet
Karlby, Lone, Dansk Miljørådgivning
Karlsen, Erik
Keiding, Marie, Nordisk Vulkanologisk Center, Islands Universitet (Island)
Khan, Shfaqat Abbas, Danmarks Rumcenter (Danmark)
Kjær, Carsten R., Aktuel Naturvidenskab (Danmark)
Klint, Knud Erik S., GEUS (Danmark)
Klitten, Kurt, GEUS (Danmark)
Knudsen, Christian, GEUS
Knudsen, Mads Faurschou, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Knudsen, Niels Tvis, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Krathaus, Trine, Statoil (Norge)
Kristensen, Margrethe, GEUS (Danmark)
Kristiansen, Sonny O. T., Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Kristiansen, Søren M., Århus (Danmark)
Kristiansen, Søren M., Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Foulum (Danmark)
Kristiansen, Søren M., Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Kristiansen, Søren Munch, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Kronborg, Christian, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Krüger, Johannes, Geografisk Institut, Københavns Universitet (Danmark)
Kuijpers, Antoon, GEUS (Danmark)

L

Langen, Peter L., Center for Is og Klima, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet
Langen, Peter L., Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet (Danmark)
Larsen, Gunnar, Fyns Amt (Danmark)
Larsen, Thommy, Institut for Miljøvurdering (Danmark)
Larsen, Tine B., GEUS (Danmark)
Laursen, Steen, GeologiskNyt (Danmark)
Laursen, Steen, Geologisk Nyt (Danmark)
Laursen, Steen, Geologisk Nyt
Laursen, Steen
Lidmar-Bergström, Karna, Stockholms Universitet (Sverige)
Linderberg, Johan, Odense Vandselskab as (Danmark)
Lindgren, Johan, Geologisk Museum (Danmark)
Lüthje, Charlotta, UNIS (Norge)

M

Madsen, Hanne Birch, Nordjyllands Amt (Danmark)
Madsen, Henrik, Moler Museet (Danmark)
Marcussen, Ib, ? (Danmark)
Marcussen, Ib
Marker, Ann Frisenborg, DR2
Mernild, Sebastian H., International Arctic Research Center, University of Alaska Fairbanks (USA)
Merrison, Jonathan Peter, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet (Danmark)
Meyer, Hans-Henrik, Sydsjællands Amatørgeologiske Forening (Danmark)
Milán, Jesper, Geomuseum Faxe (Danmark)
Milán, Jesper, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet (Danmark)
Møller, Ingelise, GEUS (Danmark)
Momme, Peter, Halliburton

N

Naturlærens Udbredelse, Selskabet For, SNU
Nebel, Lars N., I-GIS (Danmark)
Nielsen, Anne Mette, Nordjyllands Amt (Danmark)
Nielsen, Arne Thorshøj, Geologisk Museum (Danmark)
Nielsen, Erling Fuglsang, Århus Amt (Danmark)
Nielsen, Jan Kresten (Norge)
Nielsen, Jesper Kresten (Norge)
Nielsen, Lars, Geologisk Institut, Københavns Universitet (Danmark)
Nielsen, Mette Ryom, Rambøll
Nielsen, Ole Bjørslev, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Nielsen, Søren Bom, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Nørnberg, Per, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Nygaard, Erik, GEUS (Danmark)

O

Odgaard, Bent, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Olsen, Steffen, DMI (Danmark)

Ø

Østergaard, Troels V., ? (Danmark)
Østergaard, Troels V.

P

Paasche, Øyvind, Bjerknes Centre for Climate Research, Bergen Universitet (Norge)
Pedersen, Gro, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Pedersen, Gro Birkefeldt Møller, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Pedersen, Gro Birkefeldt Møller, Geologisk Institut, Aarhus Universitet
Pedersen, Jens Baadsgaard, Watertech a/s (Danmark)
Pedersen, Jens Olaf Pepke, DTU (Danmark)
Pedersen, Jes, Vejle Amt (Danmark)
Pedersen, Knud, DGE Group (Danmark)
Pedersen, Leif Toudal, DMI (Danmark)
Pedersen, Stig A. Schack, GEUS (Danmark)
Pedersen, Vivi Kathrine, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Pedersen, Vivi Kathrine
Petersen, Gunver Krarup, Geologisk Institut, Københavns Universitet (Danmark)
Petersen, Klaus, Miljøcenter Århus (Danmark)
Petersen, Klaus
Pfeiffer, Tom, Volcano Tours
Pfeiffer, Tom, Vulcano Discovery
Piotrowski, Jan, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Piotrowski, Jan A., Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Plesner, Susanne, GeologiskNyt (Danmark)
Plesner, Susanne, Geologisk Nyt (Danmark)
Plesner, Susanne, Geologisk Nyt
Plesner, Susanne, Vesla A/S
Plesner, Susanne, Vestas Wind Systems
Plesner, Susanne (Danmark)
Plesner, Susanne
Poulsen, Valdemar, Geologisk Institut, Københavns Universitet (Danmark)

R

Ramsay, Loren, Watertech a/s (Danmark)
Rasmussen, Erik Skovbjerg, GEUS (Danmark)
Rasmussen, Erik Skovbjerg
Rasmussen, Keld Rømer, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Rasmussen, Søren, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Rasmussen, Sune Olander, Center for Is og Klima, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet
Rasmussen, Svend Erik, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Reenberg, Anette
Ribergaard, Mads Hvid, DMI (Danmark)
Richardt, Niels, Rambøll (Danmark)
Ries, Christopher Jacob, Aarhus Universitet (Danmark)
Riger-Kusk, Mette, University of Canterbury (New Zealand)
Riisager, Peter, Geologisk Museum og GeoBiosphere Science Centre, Lund
Riisager, Peter, GEUS (Danmark)
Rosborg, Alice, Århus Kommune (Danmark)
Rosenørn, Stig
Roth, Flemming

S

Saabye, Jon, DMI (Danmark)
Sandersen, Peter, Watertech a/s (Danmark)
Sandersen, Peter B. E., Grontmij/Carl Bro (Danmark)
Sarmaja-Korjonen, Kaarina, Helsinki Universitet (Finland)
Scharling, Peter, GEUS (Danmark)
Schmith, Torben, DMI (Danmark)
Schnetler, Kai Ingemann
Seidenkrantz, Marit-Solveig, Centre for Past Climate Studies, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Siewertsen, Bjarne
Siewertsen, Lea
Silkjær, Ole, Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (Danmark)
Snowball, Ian, Geobiosphere Science Centre, Lund (Sverige)
Søndergaard, Verner, Århus Amt (Danmark)
Sonnenborg, Torben, GEUS
Sørensen, Henning, Geologisk Institut, Københavns Universitet (Danmark)
Sørensen, Inga, VIA UC, Horsens (Danmark)
Sørensen, Jens Havskov, DMI (Danmark)
Sørensen, Jette, Rambøll (Danmark)
Stauning, Peter, DMI (Danmark)
Stendel, Martin, DMI (Danmark)
Stockmarr, Tove, Århus Amt (Danmark)
Stockmarr, Tove, Geo-Formidling
Sturkell, Erik, Nordisk Vulkanologisk Center (Island)
Sundberg, Per, ? (Danmark)
Sundberg, Per S., GeologiskNyt (Danmark)
Sundberg, Per S., GeologiskNyt
Sundberg, Per S.
Svendsen, Johan, Altinex Oil (Danmark)
Svendsen, Johan Byskov, DONG Energy (Danmark)
Svendsen, Nick, Mærsk Olie og Gas
Svendsen, Nick

T

Thøgersen, Jan, Kemisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Thomsen, Elsebeth, Geologisk Fagenhet, Tromsø Museum - Universitetsmuseet (Norge)
Thomsen, Elsebeth, Tromsø Museum (Norge)
Thomsen, Henrik Højmark, GEUS (Danmark)
Thomsen, Richard, Århus Amt (Danmark)
Thomsen, Tonny Bernt, EPFL (Schweiz)
Tonboe, Rasmus, DMI (Danmark)
Tonboe, Rasmus T., DMI (Danmark)
Toudal, Leif, DTU (Danmark)
Troelsgaard, Ann, Vattenfall

v

van Roosmalen, Lieke, Geografisk og Geologisk Institut
Varming, Thomas, ? (Færøerne)
Vestergaard, Lars, Mimersgade, 2200 N (Danmark)
Villholth, Karen G., IWMI
Vindum, Jette, Kolding Kommune (Danmark)
Vinther, Bo, GFY/KU (Danmark)
von Hessberg, Philipp
Voss, Peter, GEUS (Danmark)
Voss, Peter H., GEUS (Danmark)

W

Wagner, Bernd, Køln Universitet (Tyskland)
Wernberg, Thomas, Watertech/ALECTIA
Wilson, J. Richard, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Wium, Niels

Y

Yde, Jacob C., Center for Geomicrobiology, Aarhus Universitet (Danmark)
Yde, Jacob C., Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)
Yde, Jacob Clement, Geologisk Institut, Aarhus Universitet (Danmark)

Z

Zillén, Lovisa, Geobiosphere Science Centre, Lund (Sverige)

1 - 282 af 282 elementer    
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK